Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 190 от 14.VIII

СПИСЪК НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

СПИСЪК НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НАЦИОНАЛИЗИРАНИ ПО СИЛАТА НА ЧЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИ ИНДУСТРИАЛНИ И МИННИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Издаден от Министерство на индустрията и занаятите

Обн. ДВ. бр.190 от 14 Август 1948г.

С еднократно действие.


МЕТАЛОДОБИВАНЕ


"Български железни заводи", гр. Перник.

"Електрометал", гр. София.

"Еси", София - Военна рампа.

"Авгис", а. д., гара Яна, новоселско.

МАШИНОСТРОЕНЕ

"Пиперков - Цорна", гр. София.

"Парен котел", гр. София.

"Орел", гр. София.

"Комерциум", акц. д-во, гр. София.

"Вегра", гр. София.

"Сигнал", гр. София.

"Атанас Наумов", гр. София.

"Струг", гр. София.

"Марин Николов", гр. София.

"Багрянка", гр. София.

"Трайност", гр. София.

"Рампо", гр. София - Военна рампа.

"Устрем", съб. д-во, гр. София.

"Лъв", гр. София.

"Бурмов", гр. София.

"Инж. Сотиров", гр. София - Красно село.

"Инж. Абулаш", о. о. д-во, гр. София.

"Елин", акц. д-во, гр. София.

"Никола Димитров", гр. София.

"Универсал", гр. София.

"Рема", гр. София.

"Скандия", гр. София.

"Мея", гр. София.

"Спирала", гр. София.

"Адлер", гр. София.

"М. Бъчваров", гр. София.

"Валпро", гр. София.

"Успех", гр. София.

"Делта", гр. София.

"Инж. Бешков", гр. София.

"Димитър Мериков - Чук", гр. София.

"Дашев - Велев", гр. София.

"Мепро", гр. София.

"Щит" - Владимир Удрев, гр. София.

"Котел", гр. София.

"Рапид", гр. София.

"Димаг", гр. София.

"Бр. Миланови", с. Церово, софийско.

"Рачо Джамбов", гр. Ботевград.

"Ив. Симеонов, Капонов и Димитров", гр. Плевен.

"Иван Бурджев", гр. Плевен.

"Стоян Савов", гр. Плевен.

"Брилянтов & Павлов", гр. Плевен.

"Желязна ръка", о. о. д-во, гр. Плевен.

"Братя Михалеви", гр. Габрово.

"Братя Куневи", гр. Габрово.

"Цветан Недков" - Наследници, гр. Габрово.

"Струг", съб. д-во, гр. Габрово.

"Георги Митев и С-ие", с. Бичкиня, габровско.

"Симеон П. Гърнаров", гр. Габрово.

"Металургия", акц. д-во, Горна Оряховица.

"Раев", гр. Горна Оряховица.

"Иван Данев и Синове", гр. Павликени.

"Вела Дамянова, Васил Кирилов и С-ие", гр. Павликени.

"Братя Дренски", гр. Троян.

"Братя Пенчо и Цаню Оряшкови", гр. Троян.

"Струг", о. о. д-во, гр. Севлиево.

"Братя х. Николови", с. Дебелец, търновско.

"Машина", съб. д-во, с. Дебелец, търновско.

"Стабилност", с. Дебелец, търновско.


"Дончо П. Станоев", с. Дебелец, търновско.

"Разема", о. о. д-во, с. Дебелец, търновско.

"Тихов & Витек", съб. д-во, с. П. Тръмбеш, търновско.

"Братя Гаджулкови", с. П. Тръмбеш, търновско.

"Янтра", гр. Търново.

"Димитър Бойчев", гр. Търново.

"Собствен труд", с. Дебелец, търновско.

"Братя Панекови", гр. Пловдив.

"Торос Торосиян", гр. Пловдив.

"Дизел", гр. Пловдив.

"Стомана", гр. Пловдив.

"Георги Богданов", гр. Пловдив.

"Партамянови", акц. д-во, гр. Варна

"Иван Д. Колев", гр. Добрич.

"Иван Тасов", гр. Провадия.

"Черно море", гр. Варна.

"Круп", гр. Михайловград.

"Струг", гр. Михайловград.

"Никола Василев Ценов", гр. Бяла Слатина.

"Ганчо Рачев Ганчев", гр. Казанлък.

"Струг", съб. д-во, гр. Нова Загора.

"Стомана", гр. Стара Загора.

"Прогрес", гр. Стара Загора.

"Извор", гр. Стара Загора.

"Бъдащност", гр. Чирпан.

"Братя Сахакян", съб. д-во, гр. Сливен.

"Оксижен", гр. Сливен.

"Струг", гр. Сливен.

"Саркиз & Хр. Г. Зарзалиев", гр. Сливен.

"Сила", гр. Ямбол.

"Петър Стойков", гр. Айтос.

"Инж. Сава Кънев", гр. Бургас.

"Техника", гр. Бургас.

"Плуг", гр. Бургас.

"Инж. Коста Проданов", гр. Бургас.

"Мюлхаупт", акц. д-во, гр. Русе.

"Победа", акц. д-во, гр. Русе.

"Иван Кръстев", гр. Оряхово.

"Труд", о. о. д-во, гр. Севлиево.

"Бедросян Батмазян", гр. Първомай.

"Братя Ганчеви", гр. Попово.

"Иван Моллов", гр. Шумен.

"Круп" - Гюрчо Стоянов, гр. Червен бряг.

"Стрела", с. Брусарци, ломско.


ПРОИЗВОДСТВО НА МЕДНА ЛАМАРИНА:


"Бр. Филипчеви", с. Връбница, софийско.


ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕЛ И ГВОЗДЕИ:


"Чиличена ръка", гр. София.

"Иван Стаменов", гр. София.

"Металберг", акц. д-во, гр. Червен бряг.

"Балкан", акц. д-во, гр. Пловдив.

"Жити", акц. д-во, гр. Русе.

"Верига", акц. д-во, гр. Бургас.

"Ал. Амбарев", гр. Пловдив.


ПРОИЗВОДСТВО НА КЛИНЦИ И ПОДКОВИ:


"Джераси", гр. София.

"Подкова", гр. София.

"Верига", гр. София.

"Корона", о. о. д-во, гр. Варна.

"Братя Никола и Костадин Стубленски", гр. Враца.

"Стара подкова", гр. София.


ПРОИЗВОДСТВО НА МЕТАЛНИ, ВОДОПРОВОДНИ И БЕРГМАНОВИ ТРЪБИ


"Панцер", гр. София.

"Бълти", гр. София.

"Български Бергман", гр. София.

"Изола", гр. София.

"Тръба", гр. София.

"Руда", гр. София.


ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЦИМЕНТ


"Гранитоид", акц. д-во, гр. София (Батановци).

"Вулкан", акц. д-во, гр. София (Димитровград).


ПРОИЗВОДСТВО НА МАРСИЛСКИ КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ


"Лъв", гр. Ботевград.

"Изгрев", гр. Ботевград.

"Б. Христов", гр. Ботевград.

"Марсилия", гр. Дупница.

"Въртешево", с. Въртешево, кюстендилско.

"Осогово", гр. Кюстендил.

"Димитров", с. Лечевци, кюстендилско.

"Успех", гара Яна, новоселско.

"Гранит", с. Априлово, новоселско.

"Бъдаще", с. Горни Богоров, новоселско.

"Вулкан", с. Горни Богоров, новоселско.

"Надежда", с. Горни Богоров, новоселско.

"Рила", с. Горни Богоров, новоселско.

"К. Банков", с. Долни Богоров, новоселско.

"Тигър", с. Долни Богоров, новоселско.

"Лъв", с. Долни Богоров, новоселско.

"Мургаш", с. Долни Богоров, новоселско.

"Труд", с. Долни Богоров, новоселско.

"Циглена фабрика", с. Столник, новоселско.

"Васил К. Вутов", с. Доганово, новоселско.

"Струма", с. Батановци, пернишко.

"Братски труд", с. Мирково, пирдопско.

"Иван С. Попов", с. Стъргел, пирдопско.

"Павел Ненов Панов", гр. Пирдоп.

"Георги Ненчев Стрелков", гр. Пирдоп.

"Илия Николов Стрелков", гр. Пирдоп.

"Искър", с. Световрачене, софийско.

"Победа", с. Челепечене, софийско.

"Тикия", с. Челопечене, софийско.

"Победа", гр. Самоков.

"Труд", гр. Самоков.

"Братя Станкови", с. Брусенци, трънско.

"Каракашев", гр. Трън.

"Илийка Ас. Паунова", с. Махалата, плевенско.

"Строител", с. Подем, плевенско.

"Сп. М. Ковачев", с. Махалата, плевенско.

"Богдан Кольов", с. Николаево, плевенско.

"Иван Н. Железаров и С-ие", гр. Плевен.

"Петко Киров и С-ие", с. Присово, търновско.

"Ст. К. Бъчваров", с. Дебелец, търновско.

"Керамична фабрика К. Атанасов", с. Пушево, търновско.

"Гранит", с. Дичин, търновско.

"Щастие", с. Дичин, търновско.

"Странджа", с. П. Тръмбеш, търновско.

"Керамика", с. Пчелище, търновско.

"Росица", с. Ресен, търновско.

"Българо-чехско дружество", с. Калтинец, горнооряховско.

"Арх. Козаров", с. Калтинец, горнооряховско.

"Мизия", с. Калтинец, горнооряховско.

"Орел", с. Владислав, горнооряховско.

"Колю Ст. Дабев", с. Кесарево, горнооряховско.

"Стоян Николов", с. Кесарево, горнооряховско.

"Цигла", с. Благоево, горнооряховско.

"Братя Канджеви", с. Теодосиево, горнооряховско.

"Янтра", с. Янтра, горнооряховско.

"Братя Карчеви", с. Сушица, горнооряховско.

"Гранит", гр. Севлиево.

"Напредък", гр. Севлиево.

"Марагидик", с. Горна Росица, севлиевско.

"Бъдащност", гр. Ловеч.

"Васил Събев", с. Баховица, ловешко.

"Петко Райнов и Ив. Тончев", с. Долно Павликени, ловешко.

"Братя Николаеви", с. Летница, ловешко.

"Иван Банков", с. Летница, ловешко.

"Напредък", с. Летница, ловешко.

"Марсилия", с. Осмо Калугерово, ловешко.

"Нов изгрев", с. Александрово, ловешко.

"Св. Мина", с. Сопот, ловешко.

"Братя Маринови", с. Каленик, ловешко.

"Атлант", гр. Троян.


"Дочо Кучувички", гр. Троян.

"Зорница", с. Велчево, троянско.

"Бъдаще", с. Терзийско, троянско.

"Иван Радев", с. Терзийско, троянско.

"Станко Станев", с. Борима, троянско.

"Ванчо и Мончо Тодорови", с. Старо село, троянско.

"Стойко Хр. Атанасов", с. Дрента, еленско.

"Христо Бончо Колев", с. Дрента, еленско.

"Енкян и С-ие", с. Златарица, еленско.

"Ив. Малаков", гр. Елена.

"Станьо Топчиев", гр. Елена.

"Твърдица", с. Бяла Черква, павликенско.

"Балкан", с. Бяла Черква, павликенско.

"Бъдаще", с. Бутово, павликенско.

"Напред", с. Михалци, павликенско.

"Дим. Вълканов", с. Овча могила, павликенско.

"Тодор Цветков", с. Голинци, никополско.

"Дамаскин Ангелов", с. Коиловци, никополско.

"Златна Панега", с. Червен бряг, луковитско.

"Прогрес", с. Дерманци, луковитско.

"П. Вълев и Д. Бояджиев", с. Садовец, луковитско.

"Св. Георги", с. Ябланица, тетевенско.

"Победа", с. Джурово, тетевенско.

"Слон", с. Джурово, тетевенско.

"Станоев и Нарцов", с. Прослав, пловдивско.

"П. Калпакчиев", гр. Пловдив.

"Братя Арсенови", с. Дъбена, карловско.

"Лазар и Колю Стоянови", с. Столетово, карловско.

"Илия Стоянов и П. Накови", гр. Панагюрище.

"Дим. Ил. Кутев", гр. Пазарджик.

"Горджунов и Д. Полихнов", гр. Пазарджик.

"Велчо Петров Станоев", гр. Пазарджик.

"Петър Кендеров", гр. Пазарджик.

"Наследници Чапанови", гр. Пазарджик.

"Братя Керемедчийски", гр. Пазарджик.

"Спас Ил. Джупов", гр. Пазарджик.

"Изгрев", с. Мененкьово, пазарджишко.

"Ат. Даскалов", с. Царско село, първомайско.

"Атанас Запрянов", с. Царско село, първомайско.

"Братя Даскалови", с. Царско село, първомайско.

"Кирил Тодоров", с. Скобелево, първомайско.

"Звезда", гара Каспичан.

"Напредък", акц. д-во, гара Каспичан.

"Бр. Иванови", гр. Попово.

"Хр. Недялков", с. Горица, поповско.

"Ст. х. Петков", с. Светлен, поповско.

"Труд", с. Вълчи дол, провадийско.

"Иван Г. Борсуков", с. Дебравино, провадийско.

"Шипка", с. Нова Шипка, провадийско.

"Победа", с. Синдел, провадийско.

"Родна индустрия", гр. Попово.

"Нова Шипка" - Г. Х. Николов, с. Раковец, провадийско.

"Димитър Костов Димитрв", с. Блъсково, провадийско.

"Г. Карамфилов и Д. Карамфилов", гр. Шумен.

"Т. Илиев и сие", с. Омядово, шуменско.

"Яни Неделчев и сие", с. Нова Шипка, провадийско.

"9 септември", с. Блъсково, провадийско.

"Илия Желев и С-ие", с. Дългопол, провадийско.

"Братя Йолови", Враца.

"Киро Ковачев, А. Филипов и сие", гара Мездра.

"Тихолов", гара Роман.

"Никола Василев", гара Роман.

"Драган Илиев", гара Криводол, врачанско.

"Дим. Младенов Богданов", с. Главаци, врачанско.

"Петър Аврамов Богданов", с. Главаци, врачанско.

"Николай и Кръстю Младенови", Мраморен, врачанско.

"Петър Стефанов и сие", гр. Михайловград.


"Младен Димитров и сие", гр. Михайловград.

"Борис К. Иванов", с. Громшин, михайловградско.

"Стани Стефанов", с. Лехчево, михайловградско.

"Тончо Ив. Пешовски", с. Лехчево, михайловградско.

"Стоян Стаменов", с. Громшин, михайловградско.

"Цветко Мануилов", с. Стубел, михайловградско.

"Наум Попов, гр. Лом.

"Иван Попов", с. Котеновци, ломско.

"Лукан Ив. Спасов", с. Гайтанци, ломско.

"Тодор Белчев и сие", с. Брусарци, ломско.

"Лъв", с. Крива бара, Ломско.

"Петко Гиненски", с. Вълчедръм, ломско.

"Георги М. Тухладжийски", гр. Лом.

"Димитър Киров Осиковски", с. Бреница, белослатинско.

"Илия Исатков", с. Бреница, белослатинско.

"Матеев Попов", с. Попица, белослатинско.

"Никола и Стефан Харалампиеви", с. Джурилово, белослатинско.

"Митко Илиев", с. Търнава, белослатинско.

"Петко Янков", с. Търнава, белослатинско.

"Рашко Николов Тошков", с. Бърдарски геран, белослатинско.

"Иван Иванов", с. Върбица, белослатинско.

"Вътю Атанасов", с. Върбица, белослатинско.

"Марин Н. Василев", с. Козлодуй, оряховско.

"Братя Янкулови и Геврекови", гр. Кнежа.

"Тодор Вачев", с. Крива бара, оряховско.

"Бр. Мечкови", с. Гостил, оряховско.

"Денав", с. Острово, оряховско.

"Цв. Минков", с. Брегаре, оряховско.

"Надежда", гр. Видин.

"Петър Киров", гр. Видин.

"Инж. Найден Тодоров", гр. Видин.

"Ангел Пешев", гр. Берковица.

"Дамян Каменов Дамянов", с. Ковачица, берковско.

"Петър Антонов", с. Лопушна, берковско.

"Петър Каменов", с. Говежда, берковско.

"Никола Шарков", с. Средогрив, белоградчишко.

"Победа", с. Александрово, белоградчишко.

"Макреш", с. Макреш, кулско.

"Пано Димитров и С-ие", с. Раковец, кулско.

"Братя Кискинови", с. Елхово, Казанлъшко.

"Самуил Ст. Натев", гр. Казанлък.

"Розова Долина", с. Ръжена, казанлъшко.

"Напредък", с. Николаево, казанлъшко.

"Надежда", гр. Нова Загора.

"Братя Доневи", гара Гълъбово, старозагорско.

"Звезда", с. Ботево, старозагорско.

"Т. Тонев", гр. Харманли.

"Г. Д. Чонев", гара Надежда, хасковско.

"Труд", гара Надежда, хасковско.

"Пенчо Славов", гара Надежда, хасковско.

"Минчо Кавандиев и С-ие", с. Черна гора, чирпанско.

"Димо Недев Митров", с. Смурово, чирпанско.

"Мадона", гара Манастирица, беленско.

"Георги Г. Янакиев", с. Пол. Косово, беленско.

"Янкерам", с. Пол. Косово, беленско.

"Ст. Димов Шопов", с. Завет, исперихско.

"Васил Ив. Вълков", с. Гол. Поповец, исперихско.

"Тодор Н. Узунов", гр. Разград.

"Прогрес", с. Ряхово, русенско.

"Труд", акц. д-во, гр. Русе.

"Братя Ноневи", с. Бръшлян, тутраканско.

"Иван Марков", гр. Кубрат.

"Покрив", с. Могилно, беленско.

"Марин Г. Керемидчиев", с. Острица, беленско.

"Солидарност", с. Бистрица, беленско.

"Тодор и С-ие Блажев", гр. Разград.


"Братя Илия Салови", гр. Ямбол.

"Тунджа", гр. Ямбол.

"Таско Гигов и С-ие", гр. Ямбол.

"Димитър Ил. Салов", гр. Ямбол.

"Тивнев и П. Ив. Москов", с. Стралджа, ямболско.

"Тракия", с. Средец, средецко.

"Дим. Салов и П. А. Нешев", гр. Елхово.

"Братя Даскалови", с. Речица, сливенско.

"Георги Димитров и С-ие", гр. Горна Джумая.

"Костадин Кадев", с. Брезница, неврокопско.

"Георги Грънчаров", гр. Разлог.

"Илия Радев и Син", с. Дъбравино, провадийско.

"Д-р Вътковски", с. Бърдарски геран, белослатинско.

"Димитър Иванов Симеонов", с. Бутан, оряховско.

"Цигла", с. Челопечене, софийско.

"Искър" - Методи Ст. Попов, с. Челопечене, софийско.

"Асен Б. Боянкин", с. Борован, белослатинско.

"Димитър Илиев", с. Смядово, шуменско.

"Петко Николов", с. Угледно, омортагско.

"Садовска цигла" - Елена и Иван Бързови, с. Садово, асеновградско.

"Руси Павлов", гара Пчелник, варненско.

"Т. Трендафилов", с. Камено, бургаско.

"Черноморка", с. Оризаре, поморийско.

"Бр. Георги и Тодор Бъчварови", с. Попина, силистренско.

"Иван Александров Димов", с. Попина, силистренско.


ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТЪКЛА ЗА ПРОЗОРЦИ И КУХА СТЪКЛАРИЯ


"Стинд", гр. София.

"Надежда", гр. София.

"Братя Йосифови", гр. София.

"Стъкло", гр. София.

"Стъкларска", София - Горна Баня.

"Кристал", гр. Перник.

"Донка Живкова", гр. София.

"Иван Д. Генев", гр. Габрово.

"Гебедже", акц. д-во, с. Белослав, варненско.

"Китка", гр. Нови Пазар.

"Силика", гр. Варна.

"Белфа", акц. д-во, гр. Сливен.


РОЗОВАРНИ


"Джиджев & С-ие", акц. д-во, гр. Карлово.

"Н-ци Лео Бергер", гр. Карлово.

"Хр. Бацуров & С-ие", гр. Карлово.

"Бр. Х. Димитрови", гр. Карлово.

"Н-ци А. Папазов", гр. Карлово.

"Т. К. Шипков", акц. д-во, с. Божидар, карловско.

"Христо Бацуров", с. Кърнаре, карловско.

"Н-ци Ив. Багаров", с. Михалци, карловско.

"Н-ци П. Лалов и Ст. Чавдаров", с. Божидар, карловско.

"Н-ци Лео Бергер", с. Богдан, карловско.

"Петър Шипков", с. Горни Дамян, карловско.

"Бр. Стойчеви", с. Хр. Данов, карловско.

"Христо Христов", с. Хр. Данов, карловско.

"Христо Христов", с. Бегунци, карловско.

"Ботю Митев", с. Калугерово, карловско.

"Тодор Христов", с. Куртово, карловско.

"Розоварна", с. Миромир, карловско.

"Розоварните", в с. Стрелча, карловско.

"Бр. Рогачеви", с. Дъбене, карловско.

"Иван Маринов", с. Дъбене, карловско.

"Марко Крусев", гр. Карлово.

"Петър Г. Шипков и С-ие", гр. Калофер.

"Н-ци Димитър Савов", гр. Калофер.

"Бр. Чавдарови", акц. д-во, гр. Сопот.

"Н-ци Мичо Багаров", гр. Сопот.

"Н-ци Лалю Колев" (Лала Н. Кацарска), с. Розовец, казанлъшко.


"Христо Христов", с. Манолово, казанлъшко.

"Христо Христов", с. Ветрен, казанлъшко.

"Дянко Герданов", с. Сахряне, казанлъшко.

"Н-ци Еню х. Бончев", с. Търничане, казанлъшко.

"Петър К. Шипков", с. Елхово, казанлъшко.

"Стамат Христов", с. Турия, казанлъшко.

"Кирил х. Колев", с. Голямо село, казанлъшко.

"Христо Д. Кънев", с. Химитлии, казанлъшко.

"Крум Райков Крачанов", с. Елхово, казанлъшко.

"Иван Николов Пройнов", с. Енина, казанлъшко.

"Н-ци Михайл С. Загорски", с. Манолово, казанлъшко.

"Бончо Касабов", с. Манолово, казанлъшко.

"П. К. Шипков", с. Гурково, казанлъшко.

"Н-ци Ибрям Махмудов", с. Габарево, казанлъшко.

"Бр. Божилови и Татарлиеви", с. Столетово, габровско.

"Велизар Багаров", съб. д-во, гр. Пловдив.

"Бацуров & С-ие", с. Бабек, пловдивско.

"Тодор К. Шипков", акц. д-во, с. Зелениково, пловдивско.

"Джиджев & С-ие", акц. д-во, с. Ръжево, пловдивско.

"Генков & Дързев", с. Чернозем, пловдивско.

"Н-ци Димитър Павлов", с. Старосел, пловдивско.

"Стою Петров и Чинков", гр. Пловдив.


ПЕТРОЛНИ РАФИНЕРИИ


"Хифа", гр. Русе.

"Петрол", гр. Русе.

"I-ва Бълг. петролна индустрия", гр. Русе.

"Светлина", гр. Русе.

ПРОИЗВОДСТВО НА ТУТКАЛ

"Итус", гара Искър, софийско.

"Интересова общност", гр. Габрово.

"Кристал", о. о. д-во, гр. Стара Загора.


ПРОИЗВОДСТВО НА КАРБИД


"Нейко Коралов", с. Илиянци, софийско.

"Елхим", гара Яна, новоселско.


ПРОИЗВОДСТВО НА ВЗРИВНИ МАТЕРИАЛИ И БИКФОРДОВ ФИТИЛ


"Цвят", с. Вердикал, софийско.

"Димитър Стоименов", с. Владая, софийско.

"Еловица", с. Власовци, габровско.

"Росица", акц. д-во, с. Угорелец-Лъга, севлиевско.

"Росица", акц. д-во, с. Стоките, севлиевско.

"Карлит", гр. Ловеч.

"Амонал", гр. Варна.

"Метанит", с. Твърдица, новозагорско.

"Дунарит", гр. Русе.


ХИМИЧЕСКИ КОМБИНАТИ ЗА САПУН, РАСТИТЕЛНИ МАСЛА И ДРУГИ ПОДОБНИ ИЗДЕЛИЯ


"А. Папазов", о. о. д-во, гр. Пловдив.

"Агрия", гр. Пловдив.

"Маслосапо", акц. д-во, гр. Бургас.

"Тънков", о. о. д-во, гр. Бургас.


ПРОИЗВОДСТВО НА ГАЗОВЕ


"Ив. Богданов", съб. д-во, гр. Стара Загора.

"Карбон", о. о. д-во, гр. Варна.

ПРОИЗВОДСТВО НА БАКЕЛИТ

"Иван Паунов", с. Световрачене, софийско.

"Синтарома", гр. София.

"Гатю Станев", гр. Русе.


ВАКУМНО-КОНСЕРВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


"Вакумна фабрика Ив. В. Динков", гр. Дупница.

"Пектин", акц. д-во, с. Църква, пернишко.

Вакумна фабрика, с. Кадин мост, кюстендилско.

"Витамини" - Тевекелиев, акц. д-во, гр. Плевен.

Кото Хр. Партов, акц. д-во, гр. Плевен.

"Вакумпроиз", о. о. д-во, гр. Плевен.

"Витаминоза", о. о. д-во, гр. Плевен.

"Консерва", Ст. Радев & С-ие, гара Дебелец.

"Фаплод", о. о. д-во, гара Полски Тръмбеш.

"Янтра" - Братя Манови и Атанасови, гр. Горна Оряховица.

"Тиви", о. о. д-во, гр. Трявна.

Кр. и Цв. Савчеви, гр. Червен бряг.

Вакумна фабрика "Пловдив", о. о. д-во, гр. Пловдив.

"Вибаг", акц. д-во, гр. Пловдив.

Пантелей А. Генов, съб. д-во, гр. Пловдив.

Никола Шевкулов, гр. Пловдив.

Димитър Божилов и С-ие, акц. д-во, гр. Пловдив.

"Бъдаще", акц. д-во, гр. Пловдив.

"Алка", акц. д-во, гара Кричим.

"Алтус", о. о. д-во, гара Кричим.

"Витамина", о. о. д-во, гара Кричим.

"Булгарфрукт", о. о. д-во, гара Кричим.

Ст. Маринов и С-ие, гара Кричим.

"Грозд", о. о д-во, гара Кричим.

"Родина", акц. д-во, гара Кричим.

"Стоян Тевекелиев и С-ие", акц. д-во, гара Кричим.

"Витекс", о. о. д-во, Първомай.

"Витамина", о. о. д-во, гр. Карлово.

"Д-р Батаклиев", гр. Пазарджик.

Братя Ил. Немски, съб. д-во, Пазарджик - с. Ивайло.

Асен Запрянов, гр. Пазарджик.

Ф-ка "Вита" - Бр. Ил. Немски, съб. д-во, гара Ал. Стамболийски.

"Балкан", акц. д-во, гара Ал. Стамболийски.

"Здраве", о. о. д-во, гр. Лом.

Караколев & Донков, съб. д-во, гр. Нова 3агора.

"Темпо", о. о. д-во, гара Златидол.

"Раковски", акц. д-во, Димитровград.

"Атланта", акц. д-во, гр. Ямбол.

"Българска Консерва", акц. д-во, гр. Ямбол.

Тончо Г. Тончев, Филипаков и Коста х. Петров, гр. Поморие.

"Консерва", о. о. д-во, гр. Русе.


НИШЕСТЕ И ГЛИКОЗА


"Искър", гара Искър.

"Масетер", гр. София.

"Гликозна фабрика", гр. София.

"Папо Стоименов", гр. София.

"Соекс", гр. София.

"Велизар Пеев", с. Своге, софийско.

"Никола Стоев", гр. Търново.

"Стефан Стоев", гр. Търново.

"Лилия", гр. Червен Бряг.

"Орбис", гр. Горна Оряховица.

"Чальовски", гара Искър.

"Иван Георгиев Гюнкин", гр. Самоков.

"Иванка Инева", гара Казичене.

"Здраве", гр. Плевен.


ВАЛЦОВИ МЕЛНИЦИ


"Рила", гр. София.

"Братя Баджови", гр. София.

"София" - Войнов - Велев, гр. София.

"Братя Златанови", гр. София.

"Узунов", гр. София.

"Братя Кросневи", гр. София.

"Йордан Китов", с. Сливница, софийско.

"Владимир Станимиров", с. Петърч, софийско.

"Петър Стоянов", с. Доброславци, софийско.

"Никола Павлов", с. Кумарица, софийско.

"Братя Митеви", с. Филиповци, софийско.


"Паскал и Кирил Михайлови", с. Шияковци, софийско.

"Спас Сапунджиев", с. Биримирци, софийско.

"Братя Георгиеви", с. Костинброд, софийско.

"Борис Стоилов", с. Кремиковци, софийско.

"Братя Лазарови", с. Орландовци, софийско.

"Никола Оджаков", с. Връбница, софийско.

"Петър Вутов", с. Слатина, софийско.

"Братя Бешовишки", с. Требич, софийско.

"Братя Стоилови", с. Чепинци, софийско.

"Александър Минчев", с. Челопечене, софийско.

"Илия Стойнов", с. Банки, софийско.

"Денко Георгиев", с. Гурмазово, софийско.

"Бр. Бугарчеви", София.

"Македония", с. Шияковци, софийско.

"Н-ци Наум Христов", с. Шияковци, софийско.

"Марин Н. Осиковски", гр. Ботевград.

"Петър Миновски С-ве", с. Литаково, ботевградско.

"Индустриал", акц. д-во, гр. Ботевград.

"Братя Момчилови", с. Велковци, махала Пали лула, брезнишко.

"К. Кафеджийски", гр. Брезник.

"Йордан Таушанов", гр. Дупница.

"Братя Генчеви", с. Рила, дупнишко.

"Станко Христов", гара Костенец, ихтиманско.

"Марко Кр. Марков", гр. Ихтиман.

"Бр. Томе и Г. Цоневи", гр. Ихтиман.

"Христо Йончев", с. Вакарел, новоселско.

"Ст. Чорбаджийски", с. Костенец, ихтиманско.

"Йосиф Йосифов & С-ие", с. Д. Баня, ихтиманско.

"Радослав Ламбрев", гр. Кюстендил.

"Събев", гр. Кюстендил.

"Кост. Кокев", с. Слокощница, кюстендилско.

"И. Керемидарски и С-ие", с. Перивол, кюстендилско.

"Стефан х. Костов & С-ие", с. Стенско, кюстендилско.

"Никола Славов", с. Новоселци, новоселско.

"Лулчев и С-ие Славов", с. Горни Богоров, новоселско.

"Йордан Петров", с. Доганово, новоселско.

"Братя Стоянови", с. Априлово, новоселско.

"Стоилко Златков", с. Новоселци, новоселско.

"Стойчо Бързилов", с. Горна Малина, новоселско.

"Андрей Петров" - "Надежда", гара Яна.

"Михаил Георгиев", с. Лесново, новоселско.

"Никола Г. Славов", с. Робертово, новоселско.

"Ст. Бързилов", с. Челопечен, пирдопско.

"Иванка Цв. М. Коларова", с. Радославово, пирдопско.

"Стефан Н. Великин", с. Кърлиево, пирдопско.

"Братя Тасеви" (Янко Тасев), гара Радомир.

"Иван Ташков", гара Ал. Димитров, радомирско.

"Балабанов", с. Д. Раковец, радомирско.

"Рангел Кайчурски", гр. Радомир.

"Симеон Ст. Величков", с. Кондофрей, радомирско.

"Васил Абаджиев и Н-ци Величков", гр. Дупница.

"Петър Чумарлийски и Михайлов", гр. Самоков.

"Васил Бързанов", гр. Самоков.

"Коста Шишков", с. Горни Пасарел, самоковско.

"Стефан Ст. & Синове", с. Калково, самоковско.

"Георги Ил. Даков", с. Мещица, пернишко.

"Ст. Марков", с. Мещица, пернишко.

"Димитър А. Бозовейски", с. Кочериново, дупнишко.

"Д. Слатински", с. Стоб, дупнишко.

"Въжаров", о. о. д-во, гр. Плевен.

"Коларов", гр. Плевен.

"Лъв", гр. Плевен.

"Чучура", гр. Плевен.

"Дилко Ив. Димитров", гр. Плевен.

"Гривица" - Дим. Стачо Цингарови, гр. Плевен.


"Ангел К. Джамбазки", с. Горен Дъбник, плевенско.

"Тодор Панчев и Н. Георгиев", с. Горен Дъбник, плевенско.

"Тишко Дамянов", с. Згалево, плевенско.

"Димитър Стоянов & Константинов", с. Махалата, плевенско.

"Петко Нинов", с. Оряховци, плевенско.

"Коста Ламбиев", с. Оряховци, плевенско.

"Чуката", с. Староселци, плевенско.

"Марин Ив. Ангелов", с. Славовица, плевенско.

"Петко Стаменов", с. Тръстеник, плевенско.

"Братя Стаменови", с. Биволаре, плевенско.

"Хайдудов и С-ие", с. Биволаре, плевенско.

"Георги Торбов", с. Дисевица, плевенско.

"Христо Карамалаков "Горник", с. Ралево, плевенско.

"Шопов, Пенчев и С-ие", с. Бохот, плевенско.

"Н-ци Дона Арабаджиева", с. Вълчи трън, плевенско.

"Върбан Атанасов и С-ие", с. Пелишат, плевенско.

"Атанас Дочев", с. Беглеж, плевенско.

"Ясен" - Бр. Граееви, с. Ясен, плевенско.

"Цвятко Митев", с. Пордим, плевенско.

"Сладост", с. Пордим, плевенско.

"Братя Бузолови", с. Долни Дъбник, плевенско.

"Н-ци Иван Памуков", с. Бръшляница, плевенско.

"Михаил Камидов", с. Г. Митрополия, плевенско.

"Христо Парушев", с. Петърница, плевенско.

"Кунчо Нейков", с. Опънец, плевенско.

"Криводер" - Петър М. Тотев, с. Беглеш, плевенско.

"Сладост" - К. Петров, с. Вълче трън, плевенско.

"Павел А. Българов", с. Г. Митрополия, плевенско.

"Прогрес" - Митко Цингаров, с. Славовица, плевенско.

"Ангел Кръстев", съб. д-во, с. Г. Дъбник, плевенско.

"Светлина", с. Д. Дъбник, плевенско.

"Вичо Събев", с. Оряховица, плевенско.

"Петко Данаилов", с. Пордим, плевенско.

"Евстати Лефтеров", с. Красново, плевенско.

"Н-ци Ив. Стойков", с. Паничаре, плевенско.

"Бр. Воденичарови", с. Рогош, плевенско.

"Григор Атанасов", с. Фердинанд, плевенско.

"Маньо Петров", с. Върбен, плевенско.

"Съгласие", с. Бабен, плевенско.

"Ив. Бакалски", с. Арахангел, плевенско.

"Ориент", акц. д-во, гр. Левски.

"Стара планина", с. Горна болта, габровско.

"Димитър Русев" - "Янтра", гр. Габрово.

"Янтра" - Георги Мантов & син, с. Яниковци, габровско.

"Белянка" - Бр. Люцканови, гр. Търново.

"Ема" - Станчо х. Димитров, с. Ветренци, търновско.

"Иван Цанков и С-ие Бошнаков", с. Полски Тръмбеш, търновско.

"Д. Лижев и С-ие Бр. Крушеви", а. д., с. П. Тръмбеш, търновско.

"Тодор Д. Узунов", с. Въглевци, търновско.

"Преображенски манастир", с. Самоводене, търновско.

"Братя Дамянови", с. Дичин, търновско.

"Братя Дамянови и С-ие", с. Водолей, търновско.

"Иван Илиев и С-ие Ц. Ст. Компилов", с. Драгижево, търновско.

"Напредък", с. Иванча, търновско.

"Братя Танкови", с. Килифарево, търновско.

"Георги Ан. Генов", с. Кн. Симеоново, търновско.

"Бр. Хр. Николови", с. Присово, търновско.

"Ст. Йорданов и С-ие", с. Раданово, търновско.

"Братя П. Папазови", с. Ресен, търновско.

"Кутуев и С-ие Г. Д. Вълев", с. Ресен, търновско.

"Св. Димитър", с. Ресен, търновско.

"Съдружие" (Ив. Караманов), с. Стефан Стамболово, търновско.


"Христо П. Ковачев", с. Дебелец, търновско.

"Братя х. Генчеви", с. Пушево, търновско.

"Бр. Йорданови & х. Маринови", с. Балван, търновско.

"Бр. Г. Златеви", с. Бутово, търновско.

"Дервент", акц. д-во, с. Самоводене, търновско.

"Пеню Велков", съб. д-во, с. Самоводене, търновско.

"Сила" - Ст. Дончева, гр. Търново.

"Д. Ангелов и С-ие", с. Чолаковци, търновско.

"Н-ци Дим. Ал. Попов", с. Никюп, търновско.

"Ал. Начев", с. Хотница, търновско.

"Хр. п. Тодоров", с. Градище, търновско.

"Герлан", с. Козаревец, горнооряховско.

"Росица" - П. Рахнев, с. Крушето, горнооряховско.

"Росица" - Цани Ст. Куцаров, с. Крушето, горнооряховско.

"Елена Д. Воденичарова", с. Кесарево, горнооряховско.

"Стара река", с. Кесарево, горнооряховско.

"Геа", акц. д-во, с. Джулюница, горнооряховско.

"Ради Д. Бакалов", с. Джулюница, горнооряховско.

"Братя Анг. Христови", с. Сергювец, горнооряховско.

"Никола Ширков", с. Драганово, горнооряховско.

"Бр. Габровски & Сиромахови", с. Виноград, горнооряховско.

"Братя Николаеви", с. Писарево, горнооряховско.

"Петко Пешев Петков", с. Горски Сеновец, горнооряховско.

"Атанас Колев Килифарски", с. Горски Сеновец, горнооряховско.

"Първан Йорданов Поленецов", с. Стрелец, горнооряховско.

"Тодорка х. Досева", с. Долна Оряховица, горнооряховско.

"Иван Ангелов х. Дончев", с. Изгрев, горнооряховско.

"Петър Йорданов Канджев", с. Стражица, горнооряховско.

"Братя Минкови и С-ие", с. Сушица, горнооряховско.

"Братя Тодеви", с. Водно, горнооряховско.

"Петър Йорданов Канджев", с. Теодосиево, горнооряховско.

"Янтра" - Г. х. Кръстев, с. Темнинско, горнооряховско.

"Н-ци Петър Ив. Милев", с. Добри дол, горнооряховско.

"Деветях огня", с. Циганово, горнооряховско.

"Гердап Ениманев, Тошков, Бояджиев и С-ие", с. Драганово, горнооряховско.

"Банка Буров", с. Пашовско, горнооряховско.

Ив. Симеонов - "Сноп", с. Стражица, горнооряховско.

"Ною Енгьозов", с. Пашовско, горнооряховско.

"Нова мелница" - Нено Стойчев, с. Бяла река, горнооряховско.

"Филип Пандов", гр. Севлиево.

"Платиканов", съб. д-во, с. Ряховците, севлиевско.

"Братя Дончеви", с. Дебелцово, севлиевско.

"Петър Комакчиев и С-ие", с. Крамолин, севлиевско.

"Йордан Ст. Обрешков", с. Добромирка, севлиевско.

"Братя Минкови", с. М. Вършец, севлиевско.

"Острок", с. Сухиндол, севлиевско.

"Труд", с. Сухиндол, севлиевско.

"Петко Петров", с. Агатово, севлиевско.

"Петър Стойчев", с. Бара, севлиевско.

"Братя Бакалови и С-ие", с. Бериева, севлиевско.

"Драгия А. Влаев", с. Сухиндол, севлиевско.

"Вилима" - Бр. Бакалови, с. Дамяново, севлиевско.

"Цачев", гр. Севлиево.

"Желю К. Тревненски", с. Сенник, севлиевско.

"Вега" - Ганчо Г. Дочев, с. М. Вършец, севлиевско.

"Марин Иванов и Ст. Цанев", с. Фердинандово, севлиевско.

"Дика", гр. Ловеч.

"Братя Караденчеви", с. Осмо Калугерово, ловешко.

"Марин Т. Маринов", с. Лъджене, ловешко.

"Брестовете", гр. Ловеч.

"Тополите, гр. Ловеч.

"Братя Николчеви", с. Летница, ловешко.

"Стефан Банков", с. Летница, ловешко.

"Габровска", с. Александрово, ловешко.


"Топчийска", с. Александрово, ловешко.

"Димова", с. Александрово, ловешко.

"Колю Калчевски", с. Лъжене, ловешко.

"Борис Винчев", с. Лъжене, ловешко.

"Братя Петрови", с. Дряново, ловешко.

"Братя Нанкови", с. Дойранци, ловешко.

"Колю Д. Калчев и С-ие", с. Дойренци, ловешко.

"Братя Димитрови", с. Йоглав, ловешко.

"Карарезов и С-ие Николов", с. Йоглав, ловешко.

"Братя Йоневи и С-ие", с. Умаревци, ловешко.

"Петър Цанков и С-ие", с. Слатина, ловешко.

"Нистор П. Тополов", с. Лисец, ловешко.

"Ст. Дончев", с. Радювене, ловешко.

"Гечо П. Панков", с. Катунец, ловешко.

"Горник", о. о. д-во, с. Угърчин, ловешко.

"Петко Владов", с. Угърчин, ловешко.

"Братя Василеви", с. Крушуна, ловешко.

"Васил Съев", с. Баховица, ловешко.

"Петко Н. Райков", с. Д. Павликени, ловешко.

"Ванка Ст. Парпулова & Ст. Банков", с. Летница, ловешко.

"Галата", а. д-во, с. Микря, ловешко.

"Топ", с. Дебнево, троянско.

"Милчо Добрев и Брат", с. Ломец, троянско.

"Илия Д. Марковски и Брат", с. Ломец, троянско.

"Никифор Топалов", с. Йовковци, еленско.

"Н-ци на Данчо В. Попов", гр. Троян.

"Стоян Ив. Ширков", с. Миндя, еленско.

"Н-ци Дим. Панайотов", гр. Елена.

"Христо М. Енкин", с. 3латарица, еленско.

"Станчо х. Колев", гр. Дряново.

"Тодора Бончева Ганчева", гр. Дряново.

"Братя Бочеви", с. Гостилица, дряновско.

"Братя Димитър Унгарови", с. Гостилица, дряновско.

"Колчо х. Колчев", гр. Дряново.

"Генчо х. Генчев", гр. Дряново.

"Крепост", акц. д-во, гр. Павликени.

"Мусала", гр. Павликени.

"Росица", о. о. д-во, с. Бяла Черква, павликенско.

"Белина", с. Бяла Черква, павликенско.

"Братя Папазови", с. Стамболово, павликенско.

"Надежда", с. Горско Сливово, павликенско.

"Стефан Данаилов & Стефанов", с. Бутово, павликенско.

"Национал", с. Градище, павликенско.

"Братя Дяволови и С-ие", с. Дъскот, павликенско.

"Церера", с. Лесичери, павликенско.

"Коста Славов", с. Лесичери, павликенско.

"Братя Панайотови & Хинкови", с. Д. Липница, павликенско.

"Братя Данаилови & Даскалови", с. Батак, павликенско.

"Братя Крушеви", с. Кара Исен, павликенско.

"Братя Цаневи", с. Сломер, павликенско.

"Петко Йорданов & С-ие", с. Гор. Липница, павликенско.

"Тодор Трифонов и С-ие", с. Д. Липница, павликенско.

"Петко Йорданов", с. Горна Липница, павликенско.

"Братя Златанови", гр. Свищов.

"Върбан И. Върбанов и С-ие", с. Алеково, свищовско.

"Братя Херман", с. Белене, свищовско.

"Иван Анг. х. Дончев", с. Босилковци, свищовско.

"Бр. Личкови и С-ие", с. Българене, свищовско.

"Методи В. Гюдеров", с. Вардим, свищовско.

"Андрей Белчев и С-ие", с. Драгомирово, свищовско.

"Христо П. Стаевски", с. Драгомирово, свищовско.

"Иван Ценков", с. Козар Белене, свищовско.

"Пеню Телибизов и С-ие", с. Лъджане, свищовско.

"Ангел Генов", с. Новградец, свищовско.

"Никола Дянков", с. Овча могила, свищовско.

"Братя Янкови", с. Ореш, свищовско.

"Аврам Игнатов", с. Павел, свищовско.


"Ангел П. Лазаров", с. Павел, свищовско.

"Исмаил А. Павлоолу", гр. Свищов.

"Поп Ганчев - Бойчев", с. Стежеров, свищовско.

"Александър Пунак", с. Страхилово, свищовско.

"П. Аврамов - Ан. Янков", с. Х. Димитрово, свищовско.

"Тихолов - Врабевски", с. Морава, свищовско.

"Тодор Сапунджиев", с. Бълг. Сливово, свищовско.

"Братя Т. Цанкови", с. Алеково, свищовско.

"Съгласие", с. Сломер, свищовско.

"Антон Арнаудов", с. Сливово, свищовско.

"Ив. Ст. Ганев", с. Новградец, свищовско.

"Н-ци К. М. Абаджиев", с. Татаре, свищовско.

"С. Каранчев и С-ие", с. Татаре, свищовско.

"Милко Николов", с. Бълг. Сливово, свищовско.

"Съединение", с. Масларово, свищовско.

"Йордан П. Стоянов", с. Масларово, свищовско.

"Братя Славчеви", с. Брест, никополско.

"Влахови и С-ие - Единство", с. Славяново, никополско.

"Братя Семови" - м-ца "Постоянство", с. Трънчовица, никополско.

"Наследници Кодови", с. Ново село, никополско.

"Братя Стефанови", с. Новачен, никополско.

"Янко Кръстев", с. Дебово, никополско.

"Братя Данковски", с. Муселиево, никополско.

"Рекорд", о. о. д-во, Ал. Ив. Цингаров, с. Гулянци, никополско.

"Дунав", с. Милковица, никополско.

"Никола Бешев", с. Гиген, никополско.

"Братя Стоянови" - "Крета", с. Крета, никополско.

"Червен Бряг" - Г. Губиделников, гр. Червен бряг.

"Надежда", съб. д-во, с. Муселиево, никополско.

"Кръстю Вълчев и Никола Данаилов", с. Муселиево, никополско.

"Тано Аврамов и С-ие", гр. Червен Бряг.

"Марин Димитров", гр. Червен Бряг.

"Петър Данчев Лесичков", гр. Червен Бряг.

"Братя Милеви", гр. Червен Бряг.

"Съзнание", гр. Червен Бряг.

"Михаил Ст. Попов", с. Торос, луковитско.

"Пею Йотов и С-ие", с. Дерманци, луковитско.

"Спас Митев", с. Дерманци, луковитско.

"Братя Динови и С-ие", с. Бежаново, луковитско.

"Пешо Кирков Попов", с. Садовец, луковитско.

"Костадин Г. Костов", с. Садовец, луковитско.

"Йото Данчев & Ст. Стоицов", с. Ракита, луковитско.

"Михаил Събев Гергов", с. Радомирци, луковитско.

"Марин Трифонов", с. Телиш, луковитско.

"Георги Ив. Тошев", гр. Луковит.

"Александър Попов & Дудев", гр. Луковит.

"Георги Илиев и С-ие" - "Куклите", с. Блъсничево, луковитско.

"Братя Йолови" - с 1 или 2 валци, с. Блъсничево, луковитско.

"Златна Панега", съб. д-во, с. Златна Панега, тетевенско.

"Найден Райнов & С-ие", с. Радомирци, луковитско.

"Бр. Труд" - Бр. Ст. Гроздеви", с. Рупци, луковитско.

Съб. д-во "Хинкова мелница", с. Садовец, луковитско.

"Братя Цветкови и С-ие", с. Торос, луковитско.

"Бр. Дилакови", с. Рупци, луковитско.

"Гено Петров & Славовски", с. Дервенци, луковитско.

"Братя Иванови", с. Рупци, луковитско.

"Единство" - търг. съб. д-во, с. Торос, луковитско.

"Бр. Пееви", с. Дерманци, луковитско.

"Марин Минков", с. Бежаново, луковитско.

"Никола Захариев", гр. Трявна.

"Подем", гр. Пазарджик.

"Магърдич Асарлакян", гр. Пазарджик.


"Постоянство", с. Ивайло, пазарджишко.

"Белово", акц. д-во, гара Белово, пазарджишко.

"Трена Кирова Филипова", с. Ивайло, пазарджишко.

"Илия Ангелов и С-ие", съб. д-во, с. Овчеполци, пазарджишко.

"Братя Дамянови Попчеви", с. Бошуля, пазарджишко.

"Ана Христова Вълкова", с. Сараньово, пазарджишко.

"Борис Клинчаров", с. Малко Конаре, пазарджишко.

"Кръстина Минкова", с. Черногорово, пазарджишко.

"Асенова крепост", гр. Асеновград.

"Сила", гр. Асеновград.

"Никола Николиев", с. П. Ефтимово, асеновградско.

"Ангел Ников", с. Селци, асеновградско.

"Братя Костадинови", с. Садово, асеновградско.

"Александър Г. Христов", с. Катуница, асеновградско.

"Тане Николов Войводата", гр. Асеновград.

"Чай", о. о. д-во, гр. Асеновград.

"Калоян Стамболов", гр. Асеновград.

"Никола Панайотов", гр. Асеновград.

"Братя Акрабови и Бр. Н. Попови", с. Ив. Вазово, карловско.

"Братя Банкови", с. Дъбене, карловско.

"Братя Бакалови и С-ие", с. Каравелово, карловско.

"Ботю Митов, с. Калугерово, карловско.

"Кузман Н. Христов", с. Михалци, карловско.

"Иван Добрев Митев", с. Хисаря, карловско.

"Иван Д. Митов", с. Момина баня, карловско.

"Георги Войнеговски", с. Бегунци, карловско.

"Д-р Ив. Зозиков", с. Бегово, карловско.

"Братя Джуджеви", с. Бегово, карловско.

"Пелтеков Александър", гр. Пловдив.

"Стефан Г. Петров", с. Ген. Николаево, пловдивско.

"Братя Чакърови", гр. Пловдив.

"Братя Лапатови" - "Пловдив", гр. Пловдив.

"Димитър Гичев - Наследници", гр. Пловдив.

"Нешо Ангелов", с. Филипово, пловдивско.

"Никола Нечев", с. Войводино, пловдивско.

"Тотю Кръстев Ряпов", с. Белозем, пловдивско.

"Братя Витанови", с. Белозем, пловдивско.

"Владо и Атанас Д. Воденичарови", с. Скутаре, пловдивско.

"Георги Атанасов Николов и С-ие", с. Първенец, пловдивско.

"Братя Стоян, Бончо & Ренделови", с. Брезово, пловдивско.

"Братя Неделчо и Цветан Тотеви", с. Чоба, пловдивско.

"Маню Петров Минчев и С-ие", с. Ген. Николаево, пловдивско.

"Др. Хр. Андонов Станев", с. Парчевич, пловдивско.

"Никола Томов и Наследници", с. Труд, пловдивско.

"Христо П. Гангаров", с. Рогош, пловдивско.

"Братя Ранчерови и Станджикови", с. Ръжево конаре, пловдивско.

"Димитър Ст. Папазов и Калоянов", с. Калояново, пловдивско.

"Славко Ив. Бакалски", с. Калояново, пловдивско.

"Маню Петров Минчев", с. Върбен, пловдивско.

"Йозо и П. Дипчикови", с. Дованли, пловдивско.

"Димитър Павлов и С-ие Ив. Стойков", с. Паничери, пловдивско.

"Братя Добреви-Маркови", с. Старо железаре, пловдивско.

"Динчо Щерев", с. Строево, пловдивско.

"Георги Йосифов Влашки и С-ие", с. Голямо Конаре, пловдивско.

"Димитър П. Юруков", с. Бенковски, пловдивско.

"Братя Минчеви, Молови и С-ие", с. Цалапица, пловдивско.

"Братя Тодор и Ник. Кръстеви", с. Куртово конаре, пловдивско.

"Бр. Чобанови и Ник. Кантарджиев", с. Гол. Конаре, пловдивско.


"Евстати Левтеров и С-ие Славчо К. Бозов", с. Красново, пловдивско

"Любен Кантарев", с. Голямо Конаре, пловдивско.

"Никола Н. Нечев", с. Войводино, пловдивско.

"Братя Павлови", с. Гр. Игнатиево, пловдивско.

"Братя Андрееви", с. Дуванли, пловдивско.

"Иван Колев Гавазов", с. Дебър, първомайско.

"Коста Т. Димов", гр. Първомай.

"Желязко Костов и С-ие", с. Скобелево, първомайско.

"Иван В. Баждаров и С-ие", с. Брегово, първомайско.

"Радич Митев Радичев", с. Бяла река, първомайско.

"Иван К. Караиванов", с. Караджалово, първомайско.

"Коста Т. Динев", гр. Първомай.

"Иван Кьосеиванов", гр. Пещера.

"Петър Туртов", гр. Пещера.

"Сила", гр. Панагюрище.

"Петър М. Джуджев", о. о. д-во, гр. Панагюрище.

"Иван Кацаров", с. Поибрене, панагюрско.

"Варна" - Д. Ралчев, акц. д-во, гр. Варна.

"Никола Попов и С-ие", с. Река Девня, варненско.

"Александър Люцканов и С-ие", с. Река Девня, варненско.

"Иван Цанков и С-ие", с. Река Девня, варненско.

"Иван Ст. Попов", с. Река Девня, варненско.

"Сава Данаилов", гр. Варна.

"Никола Петков", с. Рудник, варненско.

"Димо Шиков", с. Николаево, варненско.

"Иван Трошев", с. Момино, варненско.

"Я. Д. Тодоров", с. Река Девня, варненско.

"Наследници Рахила Явашчиева", с. Старо село, варненско.

"Недю Вълев", с. Река Девня, варненско.

"Братя Галови", с. Река Девня, варненско.

"Дянко Спасов", с. Белово, варненско.

"Иван Тодоров", с. Нов Градец, варненско.

"Петко Ладозов", с. Долни Чифлик, варненско.

"Юлиян и Т. Табакови", с. Пчелник, варненско.

"Никола Хр. Табаков", с. Кичево, варненско.

"Наследници Иван Дяков", с. Приселци, варненско.

"П. Ковачев и Чарданлиев", с. Игнатово, варненско.

"Никола Атанасов и С-ие Шопов", с. Аксаково, варненско.

"Димитър Ковачев", с. Игнатиево, варненско.

"Димитър Николов Крушев", с. Изгрев, варненско.

"Бъдащност" - Коста Антонов и С-ие, с. Л. Каравелово, варненско.

"Надмощие" - Ив. М. Трошев, с. Момино, варненско.

"Каспичан", съб. д-во, гара Каспичан.

"Стоян Младенов и С-ие", гара Каспичан.

"Н. Контев, Ст. Стоилов", гара Каспичан, новопазарско.

"Сива" - Братя Хр. Стойкови, гр. Търговище.

"Димитър Тодоров", гр. Търговище.

"Братя Абаджи Маринови", гр. Търговище.

"Братя Керекови", с. Пресяк, търговишко.

"Братя Каракалеви", с. Вардун, търговишко.

"Братя Костадинови и С-ие", с. Лозица, търговишко.

"Петър Пенев и С-ие", с. Надарево, търговишко.

"Братя Керекови", с. Макариополско, търговишко.

"Братя Генчеви", с. Острец, търговишко.

"Братя Дянкови", с. Подгорица, търговишко.

"Братя Атанасови", с. Певец, търговишко.

"Братя Томови", с. Пробуда, търговишко.

"Рашко Белев Минчев", с. Надарево, търговишко.

"Петър Пенев & Буковски", с. Надарево, търговишко.

"Съгласие", акц. д-во, гр. Шумен.

"Шумен", гр. Шумен.

"Георги Николов Георгиев", с. Боживгарци, шуменско.

"Братя Черневи", с. Риш, шуменско.

"Петър Киров", с. Злокучен, шуменско.

"Жечо Домусчиев", с. Смядово, шуменско.


"Иван Хр. Апостолов", с. Дивеч, шуменско.

"Иван Керековски", гара Хитрино, шуменско.

"Георги Тодоров", с. Желъд, шуменско.

"Петко Д. Капралов", с. Смядово, шуменско.

"Братя Колеви", с. Кюлевча, шуменско.

"Братя Добреви", с. Саламоново, шуменско.

"Христо Спасов и С-ие", с. Св. Климент, шуменско.

"Недю Григоров", с. Ново село, шуменско.

"Райчо Райчев" - "Сакарла", гр. Шумен.

"Иван Керековски", с. Сливак, шуменско.

"Александър Я. Чешмеджиев", с. Венец, шуменско.

"Иван Хр. Босев" - "Мадара", с. Мадара, шуменско.

"Съединение", съб. д-во, с. Сливак, шуменско.

"Съединение", съб. д-во, с. Хитрино, шуменско.

"Нови пазар", акц. д-во, гр. Нови пазар.

"Стойчо Панчев", с. Марково, новопазарско.

"Текер", акц. д-во, с. Златна нива, новопазарско.

"Рачо Колев", с. Памукчии, новопазарско.

"Димитър Русев и С-ие", с. Мировци, новопазарско.

"Иван Комитовски", с. Преселка, новопазарско.

"Наследници Енчо Данаилов", с. Красен дол, новопазарско.

"Братя Георгиеви", с. Пет могили, новопазарско.

"Злата Г. Панайотова", с. Н. Козлево, новопазарско.

"Колю Драгонов и С-ие", с. Т. Икономово, новопазарско.

"Милко П. Николов и С-ие", с. Белоградец, новопазарско.

"Бр. Драган и Илия Колеви", с. Хърсово, новопазарско.

"Деспина Друмева, Сл. Михайлов", с. М. Базаурт, новопазарско.

"Тодор С. Димов", с. Марков, новопазарско.

"Бр. Драганови", с. Хърсово, новопазарско.

"Митю Г. Бакърджиев", с. Летно, новопазарско.

"Нова Надежда", акц. д-во, гр. Добрич.

"Георги Т. Бешков", гр. Добрич.

"Наследници Марко Кючуков", гр. Добрич.

"Колю Атанасов", с. Рилци, добришко.

"Веса Дончева", с. Плачи дол, добришко.

"Братя Медникарови", с. Крушари, добришко.

"Васил Димитров", с. Росица, добришко.

"Н-ци Алтъковачеви", с. Стефан Караджа, добришко.

"Братя Попови", с. Драганово, добришко.

"Братя Василеви", с. Ловчанци, добришко.

"Сивков", с. Смолница, добришко.

"Георги Желязков" - "Доверие", с. Карапелит, добришко.

"Д-р Желю Димов", с. Карапелит, добришко.

"Желю Тодоров Дончев", с. Алцек, добришко.

"Димо Табаков", с. Бранник, добришко.

"Ферад Ярсов", с. Германци, добришко.

"Васил Йорданов Петров и С-ие", гр. Добрич.

"Братя К. и Е. Мандаджиеви", с. Крушари, добришко.

"Александър Франк", с. Хардалии, добришко.

"Петър Къндев Кръстев", гр. Преслав.

"Коста Николов и С-ие", с. Кочово, преславско.

"Братя Славови", с. Цар Крум, преславско.

"Колю Н. Ковачев", с. Владимирци, преславско.

"Стоян Василев", с. Драгоево, преславско.

"Братя Славови", с. Маломир, преславско.

"Братя Бъчварови", с. Цар Крум, преславско.

"Никола Манолов & С-ие", с. Янково, преславско.

"Жельо Михайлов", с. Веселиново, преславско.

"Добри Алексиев", с. Саламаново, преславско.

"Георги Тодоров", с. Желад, преславско.

"Орел", о. о. д-во, с. Семерци, омуртагско.

"Владимир Сотиров и С-ие", с. Поляне, омуртагско.

"Йордан М. Чорбаджиев", с. Кьосевици, омуртагско.

"Рангел Георгиев и С-ие", с. Длъжка поляна, омуртагско.


"Крум Вълчев и С-ие", с. Моравица, омуртагско.

"Тинчо Калчев и С-ие", гр. Омуртаг.

"Кожухаров и С-ие Князев", с. Скака, поповско.

"Калчо Иванов Калчев", гр. Попово.

"Чакъров и С-ие", с. Славяново, поповско.

"Досеви и С-ие Илиеви", с. Голямо Ново, поповско.

"Победа", с. Садина, поповско.

"Братя Златеви", съб. д-во, с. Козица, поповско.

"Христо Драгонов", с. Горица, поповско.

"Стамо Статев Въртигоров", с. Светлен, поповско.

"Кръстю Хр. Статев", с. Априлово, поповско.

"Наследници Недю Русеви", с. Опака, поповско.

"Тошо Н. Момчилов", с. Дриново, поповско.

"Добри Димитров и С-ие", с. Гагово, поповско.

"Йордан Бедровски и С-ие", с. Водица, поповско.

"Братя Пушенски", с. Дралфа, поповско.

"Атанас Маргаритов - Остров", с. Маково, поповско.

"Кожухаров и С-ие Шиклеви", с. Кардам, поповско.

"Бр. Кютмелови и С-ие", с. Г. Абланово, поповско.

"Недю Янков Недев", с. Медовина, поповско.

"Неделчо Стойчев & С-ие", с. Паламарци, поповско.

"Победа" - Сотир Лефтеров, с. Синдел, провадийско.

"Тодор Тослузов", гр. Провадия.

"Иван Ст. Праматаров", с. Житница, провадийско.

"Мелница", акц. д-во, гара Кавша, провадийско.

"Бакал Ив. Стоянов". с. Бозвелийско, провадийско.

"Иван Д. Попов", с. Прежда, провадийско.

"Иван Симеонов и С-ие", с. Дългопол, провадийско.

"Н-ци Злата Д. Керанчева", с. Червенци, провадийско.

"Съгласие", акц. д-во, с. Метлича, провадийско.

"Иван Тодоров", с. Вълчи дол, провадийско.

"Христо Чобанов и С-ие", с. Дъбравино, провадийско.

"Успех", гара Синдел, провадийско.

"Христо Минчев и С-ие", с. Ген. Тошево, провадийско.

"Марийка Величкова и С-ие", с. Друмево, провадийско.

"Георги Павлов", с. Михалич, провадийско.

"Доверие" - Георги Чаков", с. Снежина, провадийско.

"Иван Минев Цветков", с. Тутраканци, провадийско.

"Тома Сидеров", с. Спасово, Ген. Тошево.

"Янко Аврамов", с. Горни извор, Ген. Тошево.

"Братя Д. Галеви", с. Пчеларово, Ген. Тошево.

"Наследници Илия Събев", гр. Балчик.

"Братя х. Тиневи", с. Твърдица, балчишко.

"Братя Димитрови", с. Шабла, балчишко.

"Бр. Йордан и Георги Смокови", с. Видно, балчишко.

"Йова Ст. Иванов", с. Търновка, балчишко.

"Павел Воденичаров", с. Стаевци, балчишко.

"Радил и С. Бончеви", гр. Балчик.

"Никола Георгиев Кючуков", с. Шабла, балчишко.

"Върбан Митев Николов" - "Чиракман", гр. Каварна.

"Братя Георги Илиеви & Папазов", гр. Каварна.

"Димитър Комитовски", с. Макензен, тервелско.

"Иван Попов", с. Дивдядово, тервелско.

"Йордан Русев Йоргов", с. Княжево, тервелско.

"Алекси Николов & Бончо Йорданов", с. Кочмар, тервелско.

"Тотю Н. Стоев", с. Н. Каменово, тервелско.

"Кюрд Мехмедов", с. Кочмар, тервелско.

"Бончо Йорданов", с. Кочмар, тервелско.

"Минчо Пенев Минчев", с. Г. Лазарово, силистренско.

"Кюрд Али Мехмедов", с. Светослав, силистренско.

"Ради Т. Бешков", гр. Добрич.

"Георги Статков и С-ие", гр. Враца.

"Боян и Евлоги х. Костови", гара Мездра.

"Данко Милушев", гара Мездра.

"Братя Иван Николчеви", с. Долна Кремена, врачанско.

"Цоло Йотов Гарвански", с. Горна Кремена, врачанско.

"Тило Милев", гара Роман, врачанско.


"Захари Павлов", с. Кунино, врачанско.

"Тодор Христов Лишков и С-ие", с. Баница, врачанско.

"Мико и Хр. Вълкови", с. Гор. Пещене, врачанско.

"Цеко Янчев", с. Гор. Пещене, врачанско.

"Динчо Дограмаджиев", с. Голямо Пещене, врачанско.

"Васил Чулев", с. Ракево, врачанско.

"Васил Ив. Чепел", с. Девене, врачанско.

"Тодор Вуйщки", с. Лесура, врачанско.

"Цветко Цветков и С-ие", с. Галтин, врачанско.

"Петър Костадинов и С-ие", с. Ракево, врачанско.

"Атанас Цеков Атанасов", с. Криводол, врачанско.

"Никола Липовански", с. Лиляче, врачанско.

"Костадин Д. Бошнаков", гара Мездра.

"Цеко Христов Лалов", с. Лиляче, врачанско.

"Цено Николов Ранчин", с. Бистрица, врачанско.

"Борис Свещаров & С-ие", с. Девене, врачанско.

"Никола Юрд. Цвятков" - "Бошуля", с. Ракьово, врачанско.

"Иван Цанов и Бр. Стоянови", с. Чирен, врачанско.

"Никола Ив. Сапунджиев" - м-ца "Огоста", гр. Михайловград.

"Мъжки вир", с. Охрид, михайловградско.

"Аврора", с. Люта, михайловградско.

"Братя Рапонски", с. Мърчево, михайловградско.

"Гоцо Митев", с. Вълкова Слатина, михайловградско.

"Никола Илиев Багджията и С-ие", с. Бели брод, михайловградско.

"Братя Анкови", с. Громшин, михайловградско.

"Нончо Д. Попов", гр. Михайловград.

"Никола Лилов", гр. Михайловград.

"Йоско Ганчев и Димитър Нинов", с. Славотин, михайловградско.

"Братя Аманови и С-ие", с. Клисурци, михайловградско.

"Братя Ананиеви", с. Мадан, михайловградско.

"Братя Клисурски", с. Долна Верница, михайловградско.

"П. Цвятков, А. Георгиев и С-ие", с. Лехчево, михайловградско.

"Димо Раденков и С-ие", с. Габровница, михайловградско.

"Ал. Ив. Ценов", гр. Михайловград.

"Милко Бечев", с. Сталийска махала, ломско.

"Асен Дяков", с. Сталийска махала, ломско.

"Тодор Д. Шишков", с. Василовци, ломско.

"Обретен Манчев", с. Дондуково, ломско.

"Йордан Ганчев" - "Диамонт", с. Крива бара, ломско.

"Анто П. Торньов", с. Дъбова махала, ломско.

"Тодор Хр. Даскалов", с. Дреновец, ломско.

"Райна Николова Попова", с. Чворлево, ломско.

"Милан Борбелов и С-ие", с. Сливата, ломско.

"Иван М. Рашков", с. Расово, ломско.

"Братя Борбелови" - "Дуранк", с. Расово, ломско.

"Димитър Петков и С-ие", с. Прогорелец, ломско.

"Първан Ст. Панов", с. Прогорелец, ломско.

"Дамян Първанов", с. Котеновци, ломско.

"Боян Д. Тодоров", с. Комощица, ломско.

"Никола Ганчев и Димитър Нинов", с. Медковец, ломско.

"Гаврил п. Тодоров", с. Медковец, ломско.

"Дамян Русенов и С-ие", с. Дългоделци, ломско.

"Братя Кузман и Илия Кирови", с. Ковачица, ломско.

"Градище", с. Котеновци, ломско.

"Тодор К. Минков и Брат", с. Куле махала, ломско.

"Братя Бардарски", с. Разград махала, ломско.

"Лазар Ив. Насвадиев", с. Мокреш, ломско.

"Георги Ценков", с. Ботево, ломско.

"Георги Н. Петров", с. Голинци, ломско.

"Павел Илиев", с. Голинци, ломско.

"Илия Бугарчев", гр. Лом.

"Георги Тодоров Торньов", гр. Лом.

"Васил Рачев", с. Горна Гнойница, ломско.

"Марин Алексов", с. Вълчедръм, ломско.


"Камен Л. Янкулов и С-ие", с. Вълчедръм, ломско.

"Цветан А. Кръстев", с. Белотица, ломско.

"Рашко М. Черкезов", гр. Бяла Слатина.

"Иван Кръстев Еленков", гр. Бяла Слатина.

"Братя Вътови", с. Бреница, белослатинско.

"Ненко Петков", с. Бяла Слатина.

"Савчо Минов", с. Соколаре, белослатинско.

"Васил Илиев и Г. Попов", с. Бъркачево, белослатинско.

"Илия и Георги Калканови", с. Бърдарски геран, белослатинско.

"Еленка П. Вълчанова", с. Търнак, белослатинско.

"Никола Стойков", с. Джурилово, белослатинско.

"Петър Щукин", с. Тлачене, белослатинско.

"Цвета и Драган Цигарлиеви", с. Габаре, белослатинско.

"Мило Ив. Косански", с. Камено поле, белослатинско.

"Денко Вътов и Т. Марков", с. Сухатче, белослатинско.

"Нино Ив. Каменарски", с. Еница, белослатинско.

"Братя Вълчеви", с. Търнава, белослатинско.

"Захари Иванов" - "Житница", с. Койнаре, белослатинско.

"Ташко Наумов Торбов", с. Борован, белослатинско.

"Георги Ив. Христов", с. Борован, белослатинско.

"Братя Славчеви", с. Бреница, белослатинско.

"Нино Йолов", с. Попица, белослатинско.

"Върбан Христов", с. Попица, белослатинско.

"Скът" - Димо Хр. Стоянов и П. П. Цигаров, гр. Б. Слатина.

"Христо Н. Староселски", с. Попица, белослатинско.

"Братски труд", с. Козлодуй, оряховско.

"Виктор Сабадошев", с. Козлодуй, оряховско.

"Ивайло Данев", с. Софрониево, оряховско.

"Велко Кънев и С-ие", с. Рогозен, оряховско.

"Вълчо Ив. Влашки и С-ие", с. Малоград, оряховско.

"Братя Симеонови и С-ие", с. Добролево, оряховско.

"Бяло море" - Братя Пупови, с. Алтимир, оряховско.

"Братя Маринови", с. Алтимир, оряховско.

"Първан Кръстев", с. Галичене, оряховско.

"Кръстю Хр. Личев", с. Липница, оряховско.

"Косю Танев и С-ие", с. Селановци, оряховско.

"Горан Щ. Стоянов" - мелница "Труд", с. Селановци, оряховско.

"Илия Сабадошев", с. Селановци, оряховско.

"Звезда", о. о. д-во, с. Остров, оряховско.

"Рекорд" - Бр. Георги и Трифон М. Лилови, с. Галово, оряховско.

"Тодор Ст. Янков и С-ие", с. Горни Вадин, оряховско.

"Труд" - Ст. Керпенезов, с. Крушовене, оряховско.

"Йордан Д. Гроздев" - м-ца "Дунав", с. Ставерци, оряховско.

"Наследници Върбанови", с. Ставерци, оряховско.

"Победа", с. Долни Луковит, оряховско.

"Надежда" - Н-ци Мило В. Георгиев, гр. Кнежа.

"Братя Гъркови", гр. Кнежа.

"Светлина", гр. Кнежа.

"Труд", гр. Кнежа.

"Йончо Йорданов Йонев", с. Войводово, оряховско.

"Братя Попови", с. Войводово, оряховско.

"Братя Калчинови", с. Буковци, оряховско.

"Димитър П. Голев", с. Гложене, оряховско.

"Петко Благоев", с. Арчар, видинско.

"Кюрлюк" - Н-ци на Хр. М. Корлуковски, с. Крушовци, оряховско.

"Братя Конови", с. Монастирище, оряховско.

"Момера Руменова" - Мюбера Афуз х. Исмаилова, с. Арчар, видинско.

"Никола Жеков и С-ие", с. Гурково, видинско.

"Братя Каменови", с. Синиговци, видинско.

"Александър В. Джонев" - Н-ци В. Джонев, с. Синаговци, видинско.


"Георги Стефанов", гр. Видин.

"Петър Ст. Гузелски", гр. Видин.

"Петър Ганчев", с. Бяда Рада, видинско.

"Иван Станишев", с. Раяновци, видинско.

"Братя Попови", с. Градец, видинско.

"Н. Дамянов" (Любен Савов), с. Рупци, видинско.

"Братя Пантеви", с. Градец, видинско.

"Захари А. Захариев", с. Брегово, видинско.

"Напредък", с. Ново село, видинско.

"Луцо В. Бечев" - м-ца "Божа воля", с. Ново село, видинско.

"Димитър Цвятков", с. Антимово, видинско.

"Братя Михайлови", с. Логошевци, видинско.

"Матю и Васил Гигови", с. Бочево, видинско.

"Георги Трифонов Сиба", с. Ген. Мариново, видинско.

"Предю Станков", с. Куртово, видинско.

"Братя Торосян", гр. Видин.

"Лазар Гергов & С-ие", с. Вертоп, видинско.

"Казяр Зарков Степков & Брат", с. Евдокия, видинско.

"Владимир Райнов & С-ие", с. Извор, видинско.

"Мар. Николов, П. Апостолов, наем. Койков", с. Капитановци, видинско.

"Петър Бояджиев", с. Ковачица, берковско.

"Братя Гайдарски", с. Сопово, берковско.

"Сопово", съб. д-во Г. Михайлов, с. Сердар, берковско.

"Грушанци", частно гражд. д-во, с. Грушанци, берковско.

"Деспот Христов", с. Бяла, белоградчишко.

"Георги Илиев и С-ие", с. Бяла, белоградчишко.

"Найден Н. Бонин", с. Рабища, белоградчишко.

"Борис Т. Илиев", с. Раяновци, белоградчишко.

"Сотир Атанасов", с. Драженци, белоградчишко.

"Петър Марков" - "Победа", Бр. Георгиеви, с. Драженци, белоградчишко.

"Кера В. Иванова", с. Ружинци, белоградчишко.

"Тошо Георгиев" - Наследници, с. Ружинци, белоградчишко.

"Димитър П. Вълчев", с. Ружинци (Яновец), белоградчишко.

"Петър К. Велков" - м-ца "Ст. планина", с. Долни Лом, белоградчишко.

"Братя Ценови", с. Белотица, белоградчишко.

"Победа" - Бр. Георгиеви, с. Дражинци, белоградчишко.

"Кн. Александровска" а. д. - В. М. Деспадов, с. Кн. Александрово, белоградчишко.

"Братя Илиеви и С-ие", с. Раяновци, белоградчишко.

"Васил Трифанов", с. Струин дол, белоградчишко.

"Кула", акц. д-во, гр. Кула.

"Атанас П. Стригачев и С-ие", с. Грамада, кулско.

"Митю Стоянов Попов", с. Грамада, кулско.

"Борис К. Михов", с. Войница, кулско.

"Милан Рангелов и С-ие", с. Шишенщи, кулско.

"Геро Цоков Стефанов", с. Големаново, кулско.

"Сила", с. Раковица, кулско.

"Ангел Г. Цингаров", с. Старопатица, кулско.

"Иван Славилов Папалянов", гр. Ивайловград.

"Тунджа" - Генчо Попето и Захари Стоянов, с. Бузовград, казанлъшко.

"Братя Пискюлеви и С-ие", гр. Казанлък.

"Митю Д. Брънзаков", с. Енина, казанлъшко.

"Петър и Никола Димови и Иван Кетипов", гр. Казанлък.

"Михайл Ст. Загорски", с. Борисово, казанлъшко.

"Оскар Херман и С-ие", с. Дъбово, казанлъшко.

"Христо Я. Атанасов", с. Зимница, казанлъшко.

"Пеню Семов", с. Копринка, казанлъшко.

"Иван Славов", с. Овощник, казанлъшко.

"Минчо Н. Порязов", с. Мъглиш, казанлъшко.

"Ахм. Мехмедови", с. Х. Димитрово, казанлъшко.

"Вълчо Анд. Христов", с. Николиево, казанлъшко.


"Дунав", гр. Нова Загора.

"Миндо Стоянов", гр. Нова Загора.

"Иван Димов", с. Дядово, новозагорско.

"Братя Йоргови", с. Войвода, новозагорско.

"Петър Михайлов" с. Гледачево, новозагорско.

"Братя Сербезови", с. Млекарево, новозагорско.

"Братя Дуплеви", с. Омарчево, новозагорско.

"Торком Полибосян и С-ие", с. Конево, новозагорско.

"Иван Дуплев", с. Асеновец, новозагорско.

"Минчо Русев", с. Краново, новозагорско.

"Диню Тенев", с. Градец, новозагорско.

"х. Вл. Стоянов", с. Еленово, новозагорско.

"Сетрак Ашукан", с. Кортен, новозагорско.

"Нешо Ангелов", гр. Нова загора.

"Бр. Доневи и Караиванови", с. Новоселец, новозагорско.

"Изгрев", гр. Свиленград.

"Жеко Христов Кашеров", гр. Свиленград.

"Хаджи Димитър", с. Любимец, свиленградско.

"Димо Ангелов", с. Любимец, свиленградско.

"Стою А. Арнаутов", с. Любимец, свиленградско.

"Братя Българанови", гр. Стара Загора.

"Братя Капитанови & Марулеви", гр. Стара Загора.

"Братя Капитанови", гр. Стара Загора.

"Иван Димов", с. Ц. Аспарухово, старозагорско.

"Никола Иван Маринов и С-ие", гр. Стара Загора.

"Д-во "Мелница", с. Климентово, старозагорско.

"Братя Гочеви", с. Левски, старозагорско.

"Братя Гочеви и Димови", с. Разделна, старозагорско.

"Братя Желеви и Мълчанови", с. Разделна, старозагорско.

"Братя Х. Ж. Касабови", с. Самуилово, старозагорско.

"Иван Димов и 3. Неделчев", с. Козаревец, старозагорско.

"Бойчо Божков Балев", с. Арнаутино, старозагорско.

"Иван Кирчев", с. Арнаутино, старозагорско.

"Георги Костов", с. Коларово, старозагорско.

"Христо Янков", с. Бъдаще, старозагорско.

"Братя Генови и Малчеви", с. Боздуганово, старозагорско.

"Братя Чушкови", с. Ястребово, старозагорско.

"Александър Захариев", с. Гълъбово, старозагорско.

"Димо Тенев и Братя Димови", с. Гълъбово, старозагорско.

"Колю В. Арпаджиков и С-ие", с. Богомилово, старозагорско.

"Стоянка Ст. Молова", с. Белчево, старозагорско.

"Наследници Желю Михалев", с. Опак, старозагорско.

"Иван Д. Казаков", с. Сърнево, старозагорско.

"Бр. Българанови" (Добри Българанов), с. Гор. Ботево, старозагорско.

"Георги Д. Гочев", с. Трояново, старозагорско.

"Житоклас", с. Трън, старозагорско.

"Н-ци Христо х. Ангелов", с. Тополяне, старозагорско.

"Братя Козареви", с. Бели бряг, старозагорско.

"Братя Екиликиеви и С-ие", с. Знаменосец, старозагорско.

"Райна х. Златанова, с. Любеново, старозагорско.

"Христо Желев и Бр. Стойчеви", с. Дълбоки, старозагорско.

"Братя Махневи", с. Дълбоки, старозагорско.

"Къню Пашоолу и С-ие", с. Зора, старозагорско.

"Братя Попови", с. Съдиево, старозагорско.

"Митко Куртев & С-ие", с. Богомилово, старозагорско.

"Малю Ганев и Малю Динев", с. Калояновец, старозагорско.

"Н-ци Пищовколеви", с. Колена, старозагорско.

"Бр. Петрови & П. Стоев", с. Лесково, старозагорско.

"Братя Тодорови", с. Михайлово, старозагорско.

"Ж. Тенев", с. Памукчии, старозагорско.

"Госп. Славов, Диню Стойков", с. Пръстен, старозагорско.

"Бр. Желеви и Геневи", с. Разделна, старозагорско.

"Ал. Захариев & Маринови", с. Гълъбово, старозагорско.

"Хаджи Баневи С-ве", гр. Харманли.

"Иван Т. Василев", с. Стражаре, харманлийско.

"Изгрев", с. Свирково, харманлийско.


"Любен Д. Чаушев", с. Свирково, харманлийско.

"Иван В. Сталев и С-ие", с. Златица, харманлийско.

"Бр. Калфови и Бр. Митеви", с. Навъсен, харманлийско.

"Ан. и Тодор Ефтимови", гр. Харманли.

"Житен клас", гр. Марица.

"Бр. Чаушеви", гр. Марица.

"Йордан Йорданов Тодоров", с. Елена, харманлийско.

"Витоша", гара Златидол, харманлийско.

"Напредък" - Шурпов и Чинтушев, гр. Хасково.

"Петър Грозев", гр. Хасково.

"Добри Симеонов", гр. Хасково.

"Георги Колев и С-ие", гр. Хасково.

"Братя Дякови", гр. Хасково.

"Яко Ив. Видов", с. Добрич, хасковско.

"Димитър Славилов", съб. д-во, с. Жълти бряг, хасковско.

"Атанас и Захари Кукови", с. Конуш, хасковско.

"Братя Дякови", с. Малево, хасковско.

"Еню Тодев & П. Костадинов", с. Гарваново, хасковско.

"Атанас Бобчев", с. Г. Извор, хасковско.

"Братя Христо и Жечо Петрови", кв. Надежда, хасковско.

"Бр. Маневи - Ив. Атанасов, с. Малево, хасковско.

"Георги Митев & Кършиклечков", гр. Хасково.

"Арда", съб. д-во, с. Ябълково, хасковско.

"Колю Стойчев и С-ие", с. Динево, хасковско.

"Иван Севов", гр. Димитровград.

"Братя х. Костадинови и С-ие", гр. Чирпан.

"Братя Келешеви", о. о. д-во, гр. Чирпан.

"Братя Байкови", с. Войниците, чирпанско.

"Братя Ангелови и С-ие", с. Медово, чирпанско.

"Таню М. Делев и С-ие", с. Гранит, чирпанско.

"Илия С. Мицов и С-ие", с. Оризово, чирпанско.

"Братя Златанови и С-ие", с. Странско, чирпанско.

"Ангел Митев, Ст. Русев и С-ие", с. Странско, чирпанско.

"Иван М. Катъров и С-ие", с. Меричлери, чирпанско.

"Братя Иванови и Т. Радеви", с. Свобода, чирпанско.

"Гочо Гьонев Гочев и С-ие", с. Малко Търново, чирпанско.

"Пею и Миню Танчеви", с. Малко Търново, чирпанско.

"Братя Лапатови", гр. Чирпан.

"Иван Димитров Иванов", гр. Чирпан.

"Иван П. Косинов & Т. Иванов", с. Винарово, чирпанско.

"Георги В. Драгунчев", с. Атанасово, бургаско.

"Слави Хр. Дерменджиев", с. Черни връх, бургаско.

"Андон Факалийски", с. Трояново, бургаско.

"Велико Ст. Войков и С-ие", с. Росен, бургаско.

"Димитър Г. Стаматов", с. Веселие, бургаско.

"Щерю Д. Токучев", с. Баня, бургаско.

"Катерина Желева и Д. Вълков", с. Равна гора, бургаско.

"Иван Сиромахов", с. Камено, бургаско.

"Братя Божко и Йордан Сиромахови", с. Камено, бургаско.

"Вълко Т. Бюлбюлев и С-ие", с. Д. Езерово, бургаско.

"К. Лозов и Иван Великов", с. Извор, бургаско.

"Братя Мартинови", с. Рудник, бургаско.

"Хулю Ст. Крушев и С-ие", с. Ново Панчирево, бургаско.

"Големи български мелници", акц. д-во, гр. Бургас.

"Братя Долапчиеви", съб. д-во, гр. Бургас.

"Иван Георгиев", гр. Бургас.

"Братя Ц. Гугучкови", гр. Бургас.

"Зурмали Алексиев", Созопол, бургаско.

"Крум Чорбаджийски", гр. Айтос.

"Тончев и С-ие", гр. Айтос.

"Тончо Димитров Тончев", с. Караново, айтоско.

"Хараламби К. Харачеров", с. Мъглен, айтоско.

"Йордан Михнев", с. Черноград, айтоско.

"Стойко Илиев", с. Просеник, айтоско.

"Атанас Миланов и С-ие", с. Добрино, карнобатско.

"Минчо Кънев Милков", гр. Карнобат.

"Петко Атанасов", гр. Карнобат.


"Тодор Ж. Гущеров", с. Лозица, карнобатско.

"Георги Тончев", с. Екз. Антимово, карнобатско.

"Братя Миланови", гр. Карнобат.

"Братя Желязкови", с. Деветак, карнобатско.

"Братя Топалови и Гущеров", с. Сунгурларе, карнобатско.

"Братя Попови", с. Житосвят, карнобатско.

"Андрея П. Станчев", с. Нейчево, карнобатско.

"Васил Георгиев", с. Вълчин, карнобатско.

"Кою Б. Коев", с. Фердинандово, карнобатско.

"Бр. Даракчиеви", с. х. Маринов, карнобатско.

"Братя Даракчиеви", с. Житосвят, карнобатско.

"Южна България", гр. Карнобат.

"Черноморка", съб. д-во, с. Оризаре, поморийско.

"Братя Добри Генови", с. Каблешково, поморийско.

"Братя Добри Стойкови", с. Каблешково, поморийско.

"Стефан Д. Николов", с. Обзор, поморийско.

"Бата", о. о. д-во, с. Бата, поморийско.

"Начо Желязков и С-ие", гр. Средец.

"Антон Степович и С-ие", с. Момина църква, средецко.

"Милю К. Коларов и С.ие", с. Драка, средецко.

"П. А. Чомаков & Караманов", с. Загорци, средецко.

"Петко Д. Киров и С-ие", с. Дюлево, средецко.

"Н-ци Н. Г. Николов", с. Факия, средецко.

"Бр. Ив. и Недко Колеви", с. Суходол, средецко.

"Ив. Кръстев и С-ие", гр. Елхово.

"Стоян Николов и С-ие", с. Княжево, елховско.

"Ст. Георгиев и С-ие", с. Маломирово, елховско.

"Пею Мънзов и С-ие", с. Бояново, елховско.

"Ив. Ив. Памуков"', гр. Сливен.

"Христо Д. Шевкенов", гр. Сливен.

"Иван х. Ст. Мудев", гр. Сливен.

"Братя Симеонови", гр. Сливен.

"Атанас Ив. Андреев", с. Гол. Шивачево, сливенско.

"Братя Желязкови", с. Кермен, сливенско.

"Петър х. Петров", гр. Ямбол.

"Стефан Бъчваров", гр. Ямбол.

"Филип Тайчев", гр. Ямбол.

"Тодор Бъчваров", гр. Ямбол.

"Стефан Гърдев", с. Гюлово, ямболско.

"Прогрес", с. Войника, ямболско.

"Щиляна Чолакова", с. Бояджик, ямболско.

"Саркис Агоп Крамиян", с. Ген. Тошево, ямболско.

"Васил Ив. Узунов", с. Иричеково, ямболско.

"Неда Ангелова", с. Овчи Кладенец, ямболско.

"Петър А. Василев", с. Гълъбинци, ямболско.

"Иван Петров Танчев", с. Гълъбинци, ямболско.

"Братя Великови", с. Недялско, ямболско.

"Косю Стоянов и С-ие", с. Маломир, ямболско.

"В. Нейчев и Братя Караджови", с. Зимница, ямболско.

"Стоян Д. Седларски", гр. Стралджа, ямболско.

"Братя Н. Даракчиеви", гара Стралджа, ямболско.

"Братя Недялко и Йорд. х. Георгиеви", с. Тервел, ямболско.

"П. х. Петров", гр. Ямбол.

"П. Димов", с. Войник, ямболско.

"Д-р Ив. Бойчев", с. Победа, ямболско.

"Н. Душев", Поморско , царевско.

"Алекси Митев", а. д., гр. Русе.

"Моско Калми", съб. д-во, гр. Русе.

"Дарин О. Шулян", гр. Русе.

"Димитър Г. Даскалов и С-ие", с. Безарбово, русенско.


"Ст. Колев и д-р Хитов", с. Красен, русенско.

"Пени В. Калбурджиев и С-ие", с. Красен, русенско.

"Атанас Иванов и С-ие", с. Красен, русенско.

"Кузман Василев Иванов" - "Вардар", гара Вятово, русенско.

"Братя Матеви и С-ие", с. Вятово, русенско.

"Пенка Коларова", с. Гагаля, русенско.

"Братя Мицови и С-ие", с. Иваново, русенско.

"Константин П. Константинов", с. Иваново, русенско.

"Слави Маринов", с. Кошов, русенско.

"Иван Д. Терзиев", с. Кошов, русенско.

"Братя Иванови", с. Кошов, русенско.

"Дечо Колев и С-ие", с. Божичен, русенско.

"Алеко П. Дамянов", с. Костанденец, русенско.

"Цани Рогожерови и С-ие", акц. д-во, с. Мартен, русенско.

"Агоп Т. Касларян & Ковачев", с. Ново село, русенско.

"Кръстана Грозева и С-ие", с. Писанец, русенско.

"Петър К. Керемекчиев", с. Ряхово, русенско.

"Ради Радев & Паунов", с. Ряхово, русенско.

"Божко Бончев", с. Сливо поле, русенско.

"Георги Щерев и С-ие", с. Средна кула, русенско.

"Бр. Стефанови & Люсен Адам", с. Тръстеник, русенско.

"Степан О. Кристимян", с. Червена вода, русенско.

"Цветана д-р Доганова", с. Щръклево, русенско.

"Димитър П. Стаматов", с. Щръклево, русенско.

"Колю Ив. Митев и С-ие Соколов", с. Писово, русенско.

"Хаджи Тодор Костадинов", с. Нисево, русенско.

"Братя Генкови" - "Лома", о. о. д-во, с. Иваново, русенско.

"Мандешев Илия", с. Голямо Враново, русенско.

"М-ца С. Димитър Басардовски", с. Басарбово, русенско.

"Бр. Симеонови", с. Ветово, русенско.

"Акиф Ибрянов", с. Кощов, русенско.

"Илия П. Велчев С-ие", с. Красен, русенско.

"Н-ци Ф. Маркова, М. Велчев", с. Сваленик, русенско.

"Милка Панчева", с. Червен, русенско.

"Радко Радков", с. Божичен, русенско.

"Бр. Симеонови", с. Божичен, русенско.

"Прогрес" - Г. Ценков, акц. д-во, с. Ряхово, русенско.

"Бр. Капанкови", с. Сваленик, русенско.

"Георги Христов и С-ие", с. Владимировци, исперихско.

"Керякови и С-ие", с. Дурач, исперихско.

"Спас Д. Цонев", с. Завет, исперихско.

"Иван Кожев Ковачев", с. Завет, исперихско.

"Димитър Михайлов", с. Подайва, исперихско.

"С. Минева", с. Хърсово, исперихско.

"Хараламби М. Къров", с. Подайва, исперихско.

"Дим. Ганчев", гр. Исперих.

"Н-ци Петко и М. Новакови", гр. Разград.

"Гани Г. Мечкаров и С-ие", гр. Разград.

"Николай Денев", гр. Разград.

"Наню Митев", гр. Разград.

"Марко К. Марков", с. Батемберг, разградско.

"Георги Йорданов Германов и С-ие", с. Гол. извор, разградско.

"Братя Христови и С-ие", с. Гороцвет, разградско.

"Лефтер Николов", с. Осенец, разградско.

"Христо Семов", с. Побит камък, разградско.

"Паню Тодоров и С-ие" (Вас. х. Василев), с. Ушинци, разградско.

"Братя Бабаидови", с. Черковна, разградско.

"Христо Ст. Таракчиев", с. Ясеновец, разградско.

"Братя х. Василеви", гара Самуил, разградско.

"Тодор х. Рашев", с. Борисово, разградско.

"Керков С-ие", с. Монастирско, разградско.

"Тодор Москов", гр. Разград.

"Любен Костов", гр. Разград.

"Пеню Анчев", с. Сеново, разградско.


"Мелница - Керекови", с. Трапище, разградско.

"М-ца "Къс Баир", с. Ушинци, разградско.

"Димо Деянов", с. Осенец, разградско.

"Тодор Янков и С-ие", гр. Бяла.

"Янтра", гр. Бяла.

"Братя Начеви", с. Баниска, беленско.

"Къню К. Петков и С-ие", с. Баниска, беленско.

"Дончо Павлов и С-ие", с. Бъзовец, беленско.

"Миню В. Гаджулов", с. Бъзовец, беленско.

"Братя Кръстеви", с. Горазд, беленско.

"Симеон Ангелов и С-ие", с. Г. Абланово, беленско.

"Н-ци Х. А. Бабукчиеви", с. Две могили, беленско.

"Димитър Данев и С-ие", с. Пепелина, беленско.

"Цоню Бонев и Дапунджиев и С-ие", с. Пепелина, беленско.

"Пею П. Костадинов", с. Тобачко, беленско.

"Пеню Ковачев и С-ие", с. Широково, беленско.

"Марин Т. Андронов и С-ие", с. Каран-Върбовка, беленско.

"Братя Канджиеви", с. Копривец, беленско.

"Бр. Йордан и Енчо х. Жекови", с. Кацелово, беленско.

"Братя х. Райкови", с. Острица, беленско.

"Братя Драгозеви", с. Полско Косово, беленско.

"Симеон Г. Дончев и С-ие", с. Широково, беленско.

"Симеон Меламедов & Ебщайн", с. Пейчиново, беленско.

"Драго К. Дяков и С-ие", с. Долна Студена, беленско.

"Асен П. Дяков", с. Ценово, беленско.

"Братя Петкови", с. Табачка, беленско.

"Бр. Стойкови", с. Чилнов, беленско.

"Елизабет Лутц", с. Церковна, дуловско.

"Занчо Йоргов Русев", с. Черник, дуловско.

"Иван Марков", гр. Кубрат.

"Гено Марков Иванов", с. Брестовене, кубратско.

"Братя Дякови и Георгиев", с. Каменово, кубратско.

"Пенчо Петков Чинчев", с. Сушево, кубратско.

"Братя Калинови", с. Тетово, кубратско.

"Стоян Иванов и С-ие Добреви", с. Юпер, кубратско.

"Бр. Радеви", с. Беловец, кубратско.

"Д. Георгиев, Д. Стоилов", с. Юпер, кубратско.

"Корона", гр. Силистра.

"Поликсения Кр. Ангелова", гр. Силистра.

"Бр. Никола и Андрей Павлови", с. Айдемир, кубратско.

"Сатурн", с. Нова Попина, силистренско.

"Кюрд Али Мехмедов", с. Светослав, силистренско.

"Васил Ц. Ковачев", с. Страцимир, силистренско.

"Гено Печев Станчев", с. Попкралево, силистренско.

"Никола Павлов", с. Сребърна, силистренско.

"Братя Захаридеви", с. Сребърна, силистренско.

"Андрея П. Милев и П. Павлов", с. Княз Хесенски, силистренско.

"Димитър М. Купрунджиев", с. Попина, силистренско.

"Николай Георгиев & Минчев", с. Белица, тутраканско.

"Никола Дръндаров & Н. Георгиев", с. Старо село, тутраканско.

"Иван Миринов Петрашков", гр. Тутракан.

"Какърев & Величков", с. Белоклас, Ген. Тошевско.

"Гойко П. Станчев", с. Гор. Извор, Ген. Тошевско.

"Атанас Матеев", с. Рогозита, Ген. Тошевско.

"Георги Д. Спасов", с. Спасово, Ген. Тошевско.

"Братя Иван Новоселови", гр. Горна Джумая.


МАСЛОБОЙНИ С РАФИНЕРИИ


Александър Чакалов, гара Илиянци, софийско.

"Сълза", София - Военна рампа.

"Андрея Лоскутов", гр. София.

"Димитър Николов", с. Обеля, софийско.

"Йордан Яръмов", с. Г. Богоров, софийско.

"Н-ци на Анастасова", гр. София.

"Н. Славов", с. Новоселци, новоселско.

"Напредък" - Георги Събев, гр. Дупница.


"Оливия", с. Жабляно, радомирско.

"Слънчоглед", съб. д-во, гр. Плевен.

"Звезда", съб. д-во, гр. Плевен.

"Братя Георгиеви", гара Левски.

"Братя Иванови", гр. Търново.

"Братя Крушеви", съб. д-во, с. Полски Тръмбеш, търновско.

"Киро В. Караиванов", с. Крушено, горнооряховско.

"Балкан", съб. д-во, гр. Севлиево.

"Петко Господинов", гр. Павликени.

"Никола Киров и синове", гр. Свищов.

Хаджи Михов, Червенков и С-ие, гр. Пловдив.

Гъдев, Стойнов, Балабанов, гр. Пловдив.

"Илия Ангелов и С-ие", с. Овчеполци, пазарджишко.

"Александър Божилов & Татарлиев", гр. Пазарджик.

"Стефан Донев и С-ие", гр. Варна.

"Рамона" о. о. д-во, гр. Варна.

Любен Генов, гр. Варна.

"Братя Т. Монови", гр. Варна.

"Прогрес", акц. д-во, гр. Добрич.

"Братя Иванови", гр. Попово.

"Стефан Донев и С-ие", гр. Попово.

"Борис Тютюнджиев", гр. Шумен.

"Миню Басов и С-ие", гр. Нови пазар.

"Н-ци на Иван Габровски", гр. Търговище.

"Овчаров и Илиев", гр. Провадия.

"Слънчоглед", Георги Митов и С-ие, с. Криводол, врачанско.

"Марин и Иван Ганеви", гара Мездра, врачанско.

"Братя Митеви", с. Бойчиновци, михайловградско.

"Братя Яневи", с. Бойчиновци, михайловградско.

"Расма", гара Брусарци, ломско.

"Слънце" - Братя Черневи, с. Вълчедръм, ломско.

"Борис Петров Пунчев", с. Василовци, ломско.

"Нешко и Георги Микови", гр. Бяла Слатина.

"Перла", акц. д-во, Кнежа, оряховско.

"Братя Нешкови", о. о. д-во, с. Букьовци, оряховско.

"Флоро Ив. Кьосев", гр. Видин.

"Нива" - Коста х. Томов, с. Княз Александрово.

"Петко Петков и С-ие Ив. Петков", гр. Михайловград.

"Райко П. Цалбуков", гр. Казанлък.

"Петър К. Ряпов", гр. Казанлък.

"3везда" - Братя Куртеви, гр. Нова Загора.

"Труд", акц. д-во, с. Раднево, старозагорско.

"Михов, Червенков, Каличков", гр. Стара Загора.

"Слави Славов Пискюлев", гр. Стара Загора.

"Слънчоглед", съб. д-во - Бр. Славови, гр. Стара Загора.

"Сидер Добрев и синове", акц. д-во, гр. Харманли.

"Братя Боневи", с. Каблешково, поморийско.

"Фа-пе", о. о. д-во, с. Средец, средецко.

"Братя Йовчеви и С-ие Д. Циров", с. Средец, средецко.

"Братя Владкови и С-ие", гр. Бургас.

"Елей", акц. д-во - Пею Иванов, гр. Бургас.

"Братя Сталянови", съб. д-во, гр. Бургас.

"Слънчоглед", съб. д-во, гр. Бургас.

"Аврам Чальовски", съб. д-во, гр. Бургас.

"Маслосапо", акц. д-во, гр. Бургас.

"Тънков", о. о. д-во, гр. Бургас.

"Братя п. Станчеви", гр. Карнобат.

"Гозес", акц. д-во, гр. Сливен.

"Олио Прима", о. о. д-во, гр. Ямбол.

"Гочо Ганчев и С-ие", с. Каблешково, поморийско.

"Георги Тончев и С-ие", гр. Айтос.

"Оливиа", о. о. д-во, гр. Разград.

"Радев и С-ие Паунов", с. Ряхово, русенско.

"Стоян Доробанов", с. Вятово, русенско.

"Родина", акц. д-во, гр. Русе.

"П. Константинов", о. о. д-во, гр. Русе.

"Лоскутов и С-ие Добревски", с. Църква, пернишко.


"Аврам Чальовски", гара Искър.

"Българска захар", с. Долна Митрополия, плевенско.

ОРИЗОВИ ФАБРИКИ

"Българска оризарна", гр. Пловдив.

"Спирт", акц. д-во, гр. Пловдив.

"К. Берлинов", гр. Пловдив.

"Братя Димитър и Щерю Кузманови", с. Катуница, асеновградско.

"Марица", гр. Пазарджик.

"Тополница", гр. Пазарджик.

"Тунджа", гр. Ямбол.


ПРОИЗВОДСТВО НА МАЯ ЗА ХЛЯБ


"Начо Начев", гр. Русе.

"Успех", о. о. д-во, гр. Плевен.

ПРОИЗВОДСТВО НА МАКАРОНИ И ФИДЕ

"България", гр. София.

"Българка", гара Искър, новоселско.

"Щастие" - Бр. Русеви, с. Казичене, новоселско.

"Илия Даскалов & С-ие С-ве", съб. д-во, с. П. Тръмбеш, търновско.

"Сава Ангелов", гр. Свищов.

"Братя Петрови & Н. Фотеви", гр. Червен бряг.

"Савоя" - Яко Барух, гр. Пловдив.

"Вулкан", о. о. д-во, гр. Казанлък.

"Тестена индустрия", о. о. д-во, гр. Варна.

"Славянка", съб. д-во, гара Каспичан.

"Съгласие", о. о. д-во, гр. Русе.

"Победа", гр. Павликени.

"Слънце", акц. д-во, гр. Плевен.

"Хранииндустрия", гр. Плевен.

"Петър Антов", с. Ракево, врачанско.

"Звезда", гр. Плевен.

"Стилиян Киров", гр. Свищов.

"Росица", гара Крушето, горнооряховско.


КНИЖНИ ФАБРИКИ


"Искър", акц. д-во, гара Искър, софийско.

"I-ва Българска ф-ка", акц. д-во, гр. София.

"Българска книжна индустрия", с. Кочериново, дупнишко.

"Вадо", о. о. д-во, с. Калтинец, горнооряховско.

"Сампатак", акц. д-во, гара Белово, пазарджишко.

"Родопи", о. о. д-во, гр. Пловдив.

"Марица", гара Костенец, ихтиманско.


ШПУЛНИ ФАБРИКИ


"Беделов", гр. София.

"Карамфил Ст. Михайлов", гр. София.

"Константин Тепавичаров", гр. Габрово.

"Кехайов", гр. Габрово.

"Братя Нейкови", гр. Габрово.

"Васил Кючуков", гр. Габрово.

"Цанка Дечева", гр. Габрово.

"Далаков и С-ие Иванов", гр. Габрово.


ПАМУЧНИ, ВЪЛНЕНИ, ЛЕНЕНИ И ВИГОННИ ПРЕДАЧНИЦИ,КАМГАРНИ ТЪКАЧНИЦИ, ЩРАЙХГАРНИ ПРЕДАЧНИЦИ И ТЪКАЧНИЦИ


"България", акц. д-во, София - Княжево.

"Тигър", акц. д-во, София - Военна рампа.

"Памук", акц. д-во, София.

"Урвич", акц. д-во, Казичене, софийско.

"Мейнарди" (П. М. и С-ие), акц. д-во, с. Казичене, софийско.

"Памучен текстил", акц. д-во, с. Курило, софийско.

"Българка", акц. д-во, гр. Плевен.

"Електра", акц. д-во, гр. Плевен.

"Вретено", акц. д-во, София.

"Балкан", о. о. д-во, гара Драгоман.

"Балкан", гр. Габрово.

"Бъдащност", акц. д-во, с. Газурница, габровско.

"Братя Георгиеви", акц. д-во, гр. Габрово.


"Братя Георгиеви", акц. д-во, с. Бичкиня, габровско.

"Димитър Христов Пенчев", акц. д-во, гр. Габрово.

"Христо Метев", гр. Габрово.

"Сокол", акц. д-во, гр. Габрово.

"Тепавичаров и Щърбанов", гр. Габрово.

"Родина", акц. д-во, с. Калтинец, горнооряховско.

"Памучна прежда", акц. д-во, гр. Трявна.

"Пловдивска прежда", о. о. д-во, гр. Пловдив.

"Дъб", о. о. д-во, гр. Пловдив.

"Средна гора", с. Брезово, пловдивско.

"Български памук", акц. д-во, с. Г. Конаре, пловдивско.

"Левски", акц. д-во - Бр. Матеви, Сопот.

"Селянка", о. о. д-во, Първомай.

"Братя Сотирови", акц. д-во, гр. Пазарджик.

"Надежда", гр. Нова Загора.

"Съгласие", с. Гълъбово, старозагорско.

"Стефан Станев", гр. Стара 3агора.

"Братя Мутафчиеви", съб. д-во, гр. Стара Загора.

"Вретено", гара Злати-дол.

"Хасковска прежда", о. о. д-во, гр. Хасково.

"Тракийски памук", съб. д-во, гр. Чирпан.

"Христо Ботев", акц. д-во, гр. Варна.

"Първи май", гр. Варна.

"Прежда", о. о. д-во, гр. Бургас.

"Петко Иванов", акц. д-во, гр. Бургас.

"Братя Алексиеви - Кираджиеви", с. Кермен, сливенско.

"Кънчо Кънев", гр. Ямбол.

"Ориент", акц. д-во, гр. Петрич.

"Г. М. Стоев", Бяла Слатина.

"Г. Хр. Ликоманов и М. Теленчев", гр. Пазарджик.

"Семерджиев и С-ие", гара Искър.

"Христо Райков", гр. София.

"Братя Диневи", София - Слатина.

"Обнова", София.

"Котва", София.

"Симоне", гр. Кюстендил.

"Беров и Хоринек", гр. София.

"Семерджиев", гр. София.

"Братя Саръиванови", София.

"Българска кадифяна фабрика", Княжево.

"Финтекс", София - Слатина.

"Съединение", Казичене.

"Текстил", Казичене.

"Братя Разпопови", с. Иваняне.

"Мусала", гр. Самоков.

"Бъдащност", гр. Самоков.

"Вардар", гр. Самоков.

"Братя Щърбанови", гр. Самоков.

"Кондоферски", гр. Самоков.

"Братя Стайнови", гр. Казанлък.

"Розова долина", гр. Казанлък.

"Андонов и Михайлов", гр. Сливен.

"Илия Г. Калов", гр. Сливен.

"Георги Стефанов", гр. Сливен.

"Европа", гр. Сливен.

"Мерино", гр. Сливен.

"Интърг", гр. Сливен.

"Т. Д. Бояджиев", гр. Сливен.

"Никола Константинов", гр. Сливен.

"Лента", гр. Сливен.

"Шапе", гр. Сливен.

"Недев и Саръиванов", гр. Сливен.

"Кювлиев", гр. Сливен.

"Лангов и Демирев", гр. Сливен.

"Толев и Мильонов", гр. Сливен.

"К. Болградов и Долапчиев", гр. Сливен.

"Стефан Лангов", гр. Сливен.


"Сливен", гр. Сливен.

"Съединени фирми", гр. Русе.

"Александър", акц. д-во, гр. Габрово.

"Иван К. Калпазанов", акц. д-во, гр. Габрово.

"Надежда", акц. д-во, с. х. Цонев мост, габровско.

"Успех", гр. Габрово.

"Св. Георги", акц. д-во, гр. Трявна.

"Гено Кулев и С-ие", с. Варчавци, габровско.

"Обнова", акц. д-во, с. Бичкиня, габровско.

"П. Семов - Вилата", гр. Габрово.

"Семо Семов", о. о. д-во, гр. Габрово.

"Троица", акц. д-во, гр. Габрово.

"Христо Райков", акц. д-во, гр. Габрово.

"П. К. Балевски", акц. д-во, гр. Троян.

"Братя В. Рашееви", с. Бичкиня, габровско.

"Петко Гатев и син", гр. Габрово.

"Братя П. х. Стойчеви", акц. д-во, гр. Габрово.

"Иван П. Кирчев", акц. д-во, гр. Габрово.

"Орел", акц. д-во, с. Горна Болта, габровско.

"Христо Р. Бобчев" и С-ие", гр. Габрово.

"Генчо Д. Попов", съб. д-во, с. х. Цонев мост, габровско.

"Стефан Гатев и С-ие", акц. д-во, гр. Габрово.

"Габровски камг. предачници", гр. Габрово.

"Иван х. Беров", акц. д-во, гр. Габрово.

"Бузлуджа", о. о. д-во, с. Бичкиня, габровско.

"Димитър Станев", акц. д-во, гр. Габрово.

"Лебед", о. о. д-во, гр. Трявна.

"Вретено", о. о. д-во, гр. Трявна.

"Дончо Тотев", гр. Трявна.

"Миревски", гр. Троян.

"Бр. Кираджиеви", с. Кермен, сливенско.


ВЪЗОБНОВЕНА ВЪЛНА


"Обнова", гр. Сливен.

"Асен Симеонов", гр. Сливен.

"Братя Аройо", гр. Сливен.

"Добри Кондов", гр. Сливен.

"Вигония", съб. д-во, гр. Габрово.

"Ганчо Атанасов", гр. Габрово.

"Колю Негенцов", гр. Габрово.

"Пенчо Гачевски", акц. д-во, гр. Габрово.

"Руно" - Колю Велев, гр. Габрово.

"Стефан Ив. Паяков, гр. Габрово.

"Тибет", съб. д-во, гр. Севлиево.

"Братя Дудевски", гр. Троян.

"Сук", гр. София.

"Кънчо Кънев", гр. Ямбол.


ШЕВНИ КОНЦИ


"Люлин", акц. д-во, гр. София.

"Борис Дуков", о. о. д-во, гр. София.

"Надежда", съб. д-во, гр. София.

"Кавръков и Иванов", гр. София.

"Цанко Д. Даалов", с. Обеля, софийско.

"Трапезица", акц. д-во, гр. Търново.

"България", акц. д-во, гр. Казанлък.

"Антон Узунов", гр. Бургас.


ГАТЕРНИ ДЪСКОРЕЗНИЦИ


"Лигнум", акц. д-во, с. Горубляне, софийско, съв. имущ.

"Циклоп", София, Военна рампа, съв. имущ.

"Велилак", Рилски манастир, дупнишко.

"Братя Крантови", с. Якимово, дупнишко.

"Братя Топчийски", гр. Самоков.

"Петър Бързанов", с. Рила, самоковско.

"Тодор Бързанов", гр. Самоков.

"Братя Манови", гр. Самоков.

"Иван Гамелов", гр. Самоков.

"Бр. Илиеви", о. о. д-во "Рилски бор", с. Доспей, самоковско.


"Пеню Арабаджиев", с. Килифарово, търновско.

"Бр. Божан и Иван Даневи", с. Раяновци, търновско.

"Тодор Ст. Иванов", с. Плаково, търновско.

"Братя Симеонови", с. Визица, малкотърновско.

"Магура", акц. д-во, с. Мързево, малкотърновско.

"Клас", акц. д-во, с. Звездец, малкотърновско.

"Деню Иванов", ком. д-во, с. Бродило, малкотърновско.

"Напредък", о. о. д-во, с. Душанци, пирдопско.

"Петър Радков", с. Микре, ловешко.

"Братя Семерджиеви", гр. Троян.

"Стойко Семерджиев", с. Черни Осъм, троянско.

"Дойчо В. Попов", гр. Троян.

"Стефан Христов Синове", с. Стоките, севлиевско.

"Балкан", о. о. д-во, с. Плачковци, дряновско.

"Рачо Ст. Терзиев", с. Ц. Ливада, дряновско.

"Ивку", акц. д-во, с. Гложене, тетевенско.

"Вита", о. о. д-во, гр. Тетевен.

"Георги Тодоров", гара Белово, пазарджишко.

"Черни Вит", о. о. д-во, Юндола, пазарджишко.

"Белово" - "Родопа", гара Белово, пазарджишко.

"Аргир Динчев", гр. Пещера.

"Георги Коматов", гр. Пещера.

"Иван Петков и С-ие", с. Равногор, пещерско.

"Васил М. Ганзуров", с. Райково, смолянско.

"Каравълчеви и С-ие", гр. Смолян.

"Борис Балъкчиев", гр. Смолян.

"Братя Кацарови", гр. Асеновград.

"Братя Чолакови", гр. Асеновград.

"Братя Хубанкови", с. Оряхово, асеновградско.

"Липа", о. о. д-во, гр. Пловдив.

"Брест", съб. д-во, гр. Пловдив.

"Върбан Вутов Цеков", с. Чомаковци, белослатинско.

"Горска промишленост", акц. д-во, гр. Омортаг.

"Братя Чомакови", с. Дебелец, провадийско.

"Горска индустрия", с. Арковна, провадийско.

"Коджа Балкан", с. Аспарухово, провадийско.

"Братя Димитрови", съб. д-во, гр. Бургас.

"Дъб", акц. д-во, гр. Бургас.

"Арх. Гугучков", гр. Бургас.

"Братя Сярови", гр. Бургас.

"Петко Тодоров", гр. Бургас.

"Братя П. Гугучкови", гр. Бургас.

"Ескана", съб. д-во, с. Бяла Паланка, сливенско.

"Карпати", акц. д-во, гр. Русе.

"Братя Захариеви", съб. д-во, гр. Горна Джумая.

"Атанас Паланков", с. Симитли, горноджумайско.

"Георги Коцев", гр. Свети Врач.

"Пирински бор", о. о. д-во, гр. Св. Врач.

"Н. Лазаров", гара Белица, разложко.

"Теофил Бучков", с. Якоруда, разложко.

"Н. Паланков", с. Якоруда, Разложко и София.

"Братя Лазарови", с. Белица, разложко.

"Никола Марков", с. Чупреня, белоградчишко.

"Тодор Христов", с. Раковец, провадийско.

"Лазар Радушев", с. Драгоево, преславско.

"Филип Данаилов", Велинград.

"Средна гора", гр. Копривщица.

"Етрополски бук", гр. Етрополе.


ШПЕРПЛАТНИ И ФУРНИРНИ ФАБРИКИ


"Л. Д. Ваканов", София.

"Валнут", акц. д-во, София.

"Лист", акц. д-во, София.

"Н. Д. Вълчев & Ваканов", София.

"Копроиз", гр. Троян.

"Лотос", акц. д-во, гр. Троян.

"Братя Габровски", акц. д-во, гр. Тетевен.

"Дебриплат", о. о. д-во, тр. Тетевен.

"Султнаст", акц. д-во, гр. Тетевен.

"Пушков", гр. Шумен.

"Шперплатна индустрия", о. о. д-во, гр. Горна Джумая.

"Места", акц. д-во, с. Симитли, горноджумайско.

"Радослав Ламбрев", гр. Кюстендил.

"Инж. Л. Витанов", гр. Котел.


ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ


Балабанов, акц. д-во, с. Брусен, врачанско.

"Искра", акц. д-во, с. Роман.

Кера Иванова, с. Ружинци, белоградчишко.

Хр. Ив. Семерджиев, с. Клисура, берковско.

"Росица", о. о. д-во, с. Бяла черква, павликенско.

"Лисец", акц. д-во, с. Гложене, тетевенско.

Станчо х. Димитров, с. Каломен, дряновско.

Хр. Лулев, акц. д-во, с. Фердинандово, севлиевско.

Ив. Цанков (в. мелница), с. Река Девня, варненско.

"Победа", акц. д-во, с. Енина, казанлъшко.

Георги Коровски, гр. Смолян.

"Гранитоид":

а) "Пастра";

б) "Рила";

в) "Каменица";

г) "Калин".

"Стеници", съб. д-во, с. Белица, разложко.

Люцканов (в. мелница), с. Река Девня, варненско.

Балевски, с. Бели Осъм.

Х. Дечев, Устово.

Маринов, с. Кашловци, берковско.

А. Д. "Андрее", с. Рудник, бургаско.

Акц. д-во "Вулкан", с. Черноконево, димитровградско.

"Росица", о. о. д-во, с. Бяла Черква, павликенско.

"Свищов", о. о. д-во, гр. Свищов.

"Единство", съб. д-во, с. Славяново, никополско.

"Победа", акц. д-во, гр. Казанлък.

Малта Бахарова, гр. Ивайловград.

"Бедек", акц. д.во, гр. Трявна.

Георги П. Марков, с. Копиловци, берковско.

Христо Семерджиев, с. Клисура, берковско.

Христо Ботев (при фабрика "Хр. Ботев"), гр. Варна.

Братя Бакалови, гр. Св. Врач.

"Горска промишленост", акц. д-во, гр. Омортаг.

"Пирин", гр. Кърджали.

"Гранитоид", акц. д-во (на предприятието), с. Батановци, радомирско.

"Кула", о. о. д-во, гр. Кула.

"Италобългарското д-во", гр. Левски.

Иван Марков, с. Кубрат.

"Пирин", с. Мадан, смолянско.

"1 май" (към завода), гр. Варна.


БИРЕНИ ФАБРИКИ


Акц. пивоварно д-во "Македония", София.

"Братя Радкови", акц. д-во, гр. Самоков.

Парна пивоварна фабрика "Никола х. Славчев", ком. д-во, Търново.

"Бабенец", акц. д-во, Горна Оряховица.

"Каменец" - Фрик & Сулцер, съб. д-во, гр. Пловдив.

Н-ци Малушин и Хозман, гр. Лом.

Българско пивоварно д-во, акц. д-во, гр. Шумен.

Братя Прошекови, съб. д-во, София.

"Винома", акц. д-во, гр. Русе.


ОЦЕТНИ ФАБРИКИ


Асен Червениванов, София - Павлово.

Кочо Червениванов, София - Павлово.

Стоян П. Тодоров, София.

Братя Янакиеви, съб. д-во, София.

Йордан Киранов, съб. д-во, София.

Братя Русеви, съб. д-во, с. Казичене, новоселско.

"Стела", акц. д-во, Търново.

"Оцет", акц. д-во, Павликени.

Георги М. Славчев, Плевен.

"Оцетна индустрия", акц. д-во, Пловдив.

Кочо Червениванов, Видин.

"Оцет", акц. д-во, Русе.

Начо Иванов, Русе.

"Изгрев", акц. д-во, Ямбол.

Кочо Червениванов, Бургас.

"Ст. Чернев и Стоянов", с. Казичене, новоселско.

"Петър В. Христосков", гара Кричим.

"Дъга", акц. д-во, Стара Загора.

"Методи Стоянов", Новоселци.


Предприятията, подлежащи на национализиране по чл. 1 от закона за национализация на частни индустриални и минни предприятия, неупоменати в този списък, ще бъдат обявени допълнително.