Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 16 от 25.II

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА И РУМЪНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА CEEPUS

 

ЗАКОН ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ, РЕПУБЛИКА ПОЛША, СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА, РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ, РЕПУБЛИКА ХЪРВАТСКА И РУМЪНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА CEEPUS

Обн. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2000г.

Член единствен. Ратифицира Споразумението между Република Австрия, Република България, Република Унгария, Република Полша, Словашката република, Република Словения, Република Хърватска и Румъния за продължаване на програмата CEEPUS, прието в Будапеща на 7 февруари 1998 г.

Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 16 февруари 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Промени настройката на бисквитките