Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 189 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВИЦЕАДМИРАЛ ПЕТЪР ПАНЧЕВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

 

УКАЗ № 189 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВИЦЕАДМИРАЛ ПЕТЪР ПАНЧЕВ ПЕТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ПЪРВИ ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам вицеадмирал Петър Панчев Петров от длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили.

2. Назначавам вицеадмирал Петър Панчев Петров на длъжността първи заместник-началник на Генералния щаб на Българската армия.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.