Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 202 ОТ 06.06.2002 Г. ДА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЗЕХТИНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНОТО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ, НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ ПО ОПЕРАЦИИТЕ И УДОС

 

УКАЗ № 202 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДИМИТЪР ПЕТРОВ ЗЕХТИНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНОТО ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ, НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ ПО ОПЕРАЦИИТЕ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ"

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Димитър Петров Зехтинов от длъжността началник на Главното оперативно управление на Генералния щаб.

2. Назначавам генерал-майор Димитър Петров Зехтинов на длъжността заместник-началник на Генералния щаб по операциите.

3. Удостоявам генерал-майор Димитър Петров Зехтинов с висше военно звание "генерал-лейтенант".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.