Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 203 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЗЛАТАН КИРИЛОВ СТОЙКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ ПО РЕСУРСИТЕ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ В

 

УКАЗ № 203 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЗЛАТАН КИРИЛОВ СТОЙКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА СИЛИТЕ ЗА БЪРЗО РЕАГИРАНЕ, ЗА НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ ПО РЕСУРСИТЕ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ"

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам генерал-майор Златан Кирилов Стойков от длъжността командир на Силите за бързо реагиране.

2. Назначавам генерал-майор Златан Кирилов Стойков на длъжността заместник-началник на Генералния щаб по ресурсите.

3. Удостоявам генерал-майор Златан Кирилов Стойков с висше военно звание "генерал-лейтенант".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.