Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 208 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДИНЧО ИВАНОВ КАРАМУНЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА КОРПУС "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА", НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОРПУС "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ В

 

УКАЗ № 208 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ДИНЧО ИВАНОВ КАРАМУНЧЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА КОРПУС "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА", НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОРПУС "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам полковник Динчо Иванов Карамунчев от длъжността началник-щаб на корпус "Противовъздушна отбрана".

2. Назначавам полковник Динчо Иванов Карамунчев на длъжността командир на корпус "Противовъздушна отбрана".

3. Удостоявам полковник Динчо Иванов Карамунчев с висше военно звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.