Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 14.VI

УКАЗ № 217 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК СТЕФАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 13-А БРОНЕТАНКОВА БРИГАДА

 

УКАЗ № 217 ОТ 06.06.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК СТЕФАН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА 13-А БРОНЕТАНКОВА БРИГАДА

Обн. ДВ. бр.59 от 14 Юни 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам полковник Стефан Стефанов Василев на длъжността командир на 13-а бронетанкова бригада.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 6 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.