Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 65 от 5.VII

УКАЗ № 245 ОТ 25.06.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - БУРГАС, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 245 ОТ 25.06.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРАСИМИР ПЕТРОВ ПЕТРОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - БУРГАС, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.65 от 5 Юли 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Красимир Петров Петров - директор на Регионалната дирекция на вътрешните работи - Бургас, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 25 юни 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.