Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 84 от 3.IX

УКАЗ № 295 ОТ 28.08.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЗЛАТИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

 

УКАЗ № 295 ОТ 28.08.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ АНГЕЛ КОСТАДИНОВ ЗЛАТИЛОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ВВОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" И НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА НАЦИОНАЛНИЯ ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Обн. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов от длъжността началник на ВВОУ "Васил Левски".

2. Назначавам бригаден генерал Ангел Костадинов Златилов на длъжността началник на Националния военен университет "Васил Левски".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 28 август 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.