Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

УКАЗ № 301 ОТ 30.08.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АНГЕЛ НИКОЛОВ ГАНЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА

 

УКАЗ № 301 ОТ 30.08.2002 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА АНГЕЛ НИКОЛОВ ГАНЕВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В УКРАЙНА

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам Александър Димитров Димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна.

2. Назначавам Ангел Николов Ганев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Украйна.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 30 август 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките