Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 86 от 10.IX

УКАЗ № 302 ОТ 30.08.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н БОРИС РУБАШКИН С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 302 ОТ 30.08.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н БОРИС РУБАШКИН С ОРДЕН "МАДАРСКИ КОННИК" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.86 от 10 Септември 2002г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Борис Рубашкин с орден "Мадарски конник" първа степен за особено големите му заслуги за популяризирането на българската и славянска култура и по повод 70 години от рождението му.

Издаден в София на 30 август 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките