Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 4.X

УКАЗ № 324 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 324 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАСИЛ ПЕТРОВ ДЖЕЛЕБОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ВОЕННАТА АКАДЕМИЯ "Г. С. РАКОВСКИ" И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Назначавам полковник Васил Петров Джелебов на длъжността заместник-началник на Военната академия "Г. С. Раковски".

2. Удостоявам полковник Васил Петров Джелебов с висше военно звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 24 септември 2002 г.