Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 94 от 4.X

УКАЗ № 327 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА МАРИЯ ЖУЗЕ РИТА - СЪПРУГА НА НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

 

УКАЗ № 327 ОТ 24.09.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-ЖА МАРИЯ ЖУЗЕ РИТА - СЪПРУГА НА НЕГОВО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО ПРЕЗИДЕНТА НА ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

Обн. ДВ. бр.94 от 4 Октомври 2002г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-жа Мария Жузе Рита - съпруга на Негово превъзходителство президента на Португалската република, с "Орден на розата" - златен, за особено големите й заслуги за укрепването и развитието на българо-португалските отношения.

Издаден в София на 24 септември 2002 г.