Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 8.XI

УКАЗ № 374 ОТ 29.10.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-ЖА КРИСТИНА РАУ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

 

УКАЗ № 374 ОТ 29.10.2002 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-ЖА КРИСТИНА РАУ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

Обн. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Нейно Превъзходителство г-жа Кристина Рау с "Орден на розата" - златен, за извънредно големите й заслуги за укрепването и развитието на българо-германските отношения.

Издаден в София на 29 октомври 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.