Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 105 от 8.XI

УКАЗ № 378 ОТ 30.10.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПЛОВДИВ, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 378 ОТ 30.10.2002 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕТРОВ - ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ПЛОВДИВ, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Валентин Иванов Петров - директор на Регионалната дирекция на вътрешните работи - Пловдив, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 30 октомври 2002 г.

Подпечатан с държавния печат.