Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 12 от 7.II

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ

 

РЕШЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ПО ИСКАНЕТО НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗБУЖДАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНО ПРЕСЛЕДВАНЕ СРЕЩУ НАРОДНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НИКОЛА ДЖИПОВ НИКОЛОВ

Обн. ДВ. бр.12 от 7 Февруари 2003г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 и 3 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Създава Временна комисия със задача да проучи дали са налице достатъчно данни за извършено тежко престъпление от народния представител Никола Джипов Николов във връзка с искането на главния прокурор за възбуждане на наказателно преследване срещу народния представител.

2. Комисията се състои от 12 народни представители, от които: 6 - от Парламентарната група на Националното движение Симеон Втори, 2 - от Парламентарния съюз на Обединените демократични сили, 2 - от Парламентарната група на Коалиция за България, и 2 - от Парламентарната група на Движението за права и свободи.

3. Избира състав на комисията:

Председател: Борислав Николов Ралчев

Членове: Весела Атанасова Драганова,

Стоян Илиев Кушлев,

Христо Атанасов Механдов,

Нина Христова Радева,

Никола Богданов Николов,

Елиана Стоименова Масева,

Иван Георгиев Иванов,

Татяна Дончева Тотева,

Бойко Илиев Рашков,

Рамадан Байрам Аталай,

Хюсеин Ниязи Чауш.

4. Временната комисия се избира за срок от един месец.

Решението е прието от ХХХIХ Народно събрание на 31 януари 2003 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.