Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 9.V

УКАЗ № 135 ОТ 25.04.2003 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КИРЧО ПЕТКОВ КУРТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА 2-РИ АРМЕЙСКИ КОРПУС, НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ПО ПОДГОТОВКА НА ВОЙСКИТЕ

 

УКАЗ № 135 ОТ 25.04.2003 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КИРЧО ПЕТКОВ КУРТЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК-ЩАБ НА 2-РИ АРМЕЙСКИ КОРПУС, НАЗНАЧАВАНЕТО МУ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ ПО ПОДГОТОВКА НА ВОЙСКИТЕ И УДОСТОЯВАНЕТО МУ С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР"

Обн. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Кирчо Петков Куртев от длъжността началник-щаб на 2-ри армейски корпус.

2. Назначавам бригаден генерал Кирчо Петков Куртев на длъжността заместник-началник на Главния щаб на Сухопътните войски по подготовка на войските.

3. Удостоявам бригаден генерал Кирчо Петков Куртев с висше военно звание "генерал-майор".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 25 април 2003 г.