Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 42 от 9.V

УКАЗ № 121 ОТ 25.04.2003 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ НЕЙКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 121 ОТ 25.04.2003 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА КОНТРААДМИРАЛ НЕЙКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА ГЛАВНИЯ ЩАБ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.42 от 9 Май 2003г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1 и чл. 130, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам контраадмирал Нейко Петров Атанасов от длъжността началник на Главния щаб на Военноморските сили и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 25 април 2003 г.