Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 53 от 10.VI

УКАЗ № 182 ОТ 28.05.2003 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦА СОФИЯ НА ИСПАНИЯ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

 

УКАЗ № 182 ОТ 28.05.2003 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО КРАЛИЦА СОФИЯ НА ИСПАНИЯ С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

Обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2003г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Нейно Величество Кралица София на Испания с "Орден на розата" - златен, за особено големите й заслуги за укрепването и развитието на българо-испанските отношения.

Издаден в София на 28 май 2003 г.

Подпечатан с държавния печат.