Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 58 от 27.VI

УКАЗ № 237

 

УКАЗ № 237 ОТ 16.06.2003 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА НЕЙНО ПРЕВЪЗХОДИТЕЛСТВО Г-ЖА АНДРЕ ЛАХУД - СЪПРУГА НА ПРЕЗИДЕНТА НА ЛИВАНСКАТА РЕПУБЛИКА, С "ОРДЕН НА РОЗАТА" - ЗЛАТЕН

Обн. ДВ. бр.58 от 27 Юни 2003г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Нейно Превъзходителство г-жа Андре Лахуд - съпруга на президента на Ливанската република, с "Орден на розата" - златен, за извънредно големите й заслуги за укрепването и развитието на българо-ливанските отношения.

Издаден в София на 16 юни 2003 г.

Подпечатан с държавния печат.