Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 114 от 30.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОЛЕЖА ПО БИЗНЕС И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 317 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА КОЛЕЖА ПО БИЗНЕС И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ В СТРУКТУРАТА НА ПЛОВДИВСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Обн. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Закрива Колежа по бизнес и публична администрация - Хасково, в структурата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.