Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 20 от 12.III

УКАЗ № 61 ОТ 01.03.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ЦАНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ"

 

УКАЗ № 61 ОТ 01.03.2004 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ВАЛЕНТИН ЦАНКОВ ЦАНКОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ОТБРАНИТЕЛНО ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ"

Обн. ДВ. бр.20 от 12 Март 2004г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Валентин Цанков Цанков от длъжността директор на дирекция "Отбранително планиране и програмиране".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 1 март 2004 г.

Подпечатан с държавния печат.