Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 39 от 12.V

УКАЗ № 163 ОТ 03.05.2004 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ТОДОР МАРИНОВ ВАНГЕЛОВ - КОМАНДИР НА 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

 

УКАЗ № 163 ОТ 03.05.2004 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ТОДОР МАРИНОВ ВАНГЕЛОВ - КОМАНДИР НА 61-ВА МЕХАНИЗИРАНА БРИГАДА, С ВИСШЕ ВОЕННО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2004г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Тодор Маринов Вангелов - командир на 61-ва механизирана бригада, с висше военно звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 3 май 2004 г.