Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 28.V

УКАЗ № 187 ОТ 20.05.2004 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИК ИВАН НИКОЛОВ ЮХНОВСКИ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 187 ОТ 20.05.2004 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА АКАДЕМИК ИВАН НИКОЛОВ ЮХНОВСКИ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.46 от 28 Май 2004г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам академик Иван Николов Юхновски с орден "Стара планина" първа степен за извънредно големите му заслуги към Република България за развитието на химическата наука и по случай 65 години от рождението му.

Издаден в София на 20 май 2004 г.

Подпечатан с държавния печат.