Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 29.VI

УКАЗ № 229 ОТ 25.06.2004 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ГРИГОРОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

УКАЗ № 229 ОТ 25.06.2004 Г. ЗА УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ГРИГОРОВ - ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ" НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, СЪС ЗВАНИЕ "ГЕНЕРАЛ-МАЙОР" ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Обн. ДВ. бр.56 от 29 Юни 2004г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 203, ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи


ПОСТАНОВЯВАМ:


Удостоявам полковник Валери Методиев Григоров - директор на Национална служба "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи, със звание "генерал-майор" от Министерството на вътрешните работи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на вътрешните работи.

Издаден в София на 25 юни 2004 г.

Подпечатан с държавния печат.