Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 95 от 26.X

УКАЗ № 320 ОТ 15.10.2004 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЛЮБИША ГЕОРГИЕВСКИ-ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 320 ОТ 15.10.2004 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ЛЮБИША ГЕОРГИЕВСКИ-ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.95 от 26 Октомври 2004г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Любиша Георгиевски-извънреден и пълномощен посланик на Република Македония в Република България, с орден "Стара планина" първа степен за неговия изключителен принос в развитието на двустранните отношения и по повод окончателното му отпътуване от страната.


Издаден в София на 15 октомври 2004 г.

Подпечатан с държавния печат.