Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 41 от 13.V

УКАЗ № 133 ОТ 04.05.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА бригаден генерал Божин Владимиров Гаврилов на длъжността командир на Командване "Противовъздушна отбрана"

 

УКАЗ № 133 ОТ 04.05.2005 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ БОЖИН ВЛАДИМИРОВ ГАВРИЛОВ НА ДЛЪЖНОСТТА КОМАНДИР НА КОМАНДВАНЕ "ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА"

Обн. ДВ. бр.41 от 13 Май 2005г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам бригаден генерал Божин Владимиров Гаврилов на длъжността командир на Командване "Противовъздушна отбрана".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 4 май 2005 г.

Подпечатан с държавния печат.