Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 63 от 2.VIII

УКАЗ № 243 ОТ 22.07.2005 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ДЖЕЙМС ПАРДЮ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 243 ОТ 22.07.2005 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА Г-Н ДЖЕЙМС ПАРДЮ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам г-н Джеймс Пардю - извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България, с орден "Стара планина" първа степен за изключително големите му заслуги за евроатлантическата интеграция на България, за развитието и укрепването на българо-американските отношения и по повод окончателното му отпътуване от страната.

Издаден в София на 22 юли 2005 г.

Подпечатан с държавния печат.