Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 59 от 20.VII

УКАЗ № 209 ОТ 11.07.2007 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОРЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ - ВОЕННА ПОЛИЦИЯ И ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

 

УКАЗ № 209 ОТ 11.07.2007 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ОРЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "СИГУРНОСТ - ВОЕННА ПОЛИЦИЯ И ВОЕННО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ" И ОТ КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА

Обн. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 28, т. 4, чл. 125, т. 1, чл. 128, т. 1 и чл. 130, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам генерал-майор Орлин Иванов Иванов от длъжността директор на служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване" и от кадрова военна служба.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 11 юли 2007 г.

Подпечатан с държавния печат.