Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 43 от 29.IV

УКАЗ № 138 ОТ 21.04.2008 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ БОЙКО ИВАНОВ СИМИТЧИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, СЧИТАНО ОТ 1 ЮНИ 2008 Г.

 

УКАЗ № 138 ОТ 21.04.2008 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ БОЙКО ИВАНОВ СИМИТЧИЕВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК НА УПРАВЛЕНИЕ "КОМУНИКАЦИОННИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, СЧИТАНО ОТ 1 ЮНИ 2008 Г.

Обн. ДВ. бр.43 от 29 Април 2008г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 28, т. 4 и чл. 125, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Бойко Иванов Симитчиев от длъжността началник на управление "Комуникационни и информационни системи" в Генералния щаб на Българската армия, считано от 1 юни 2008 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 21 април 2008 г.

Подпечатан с държавния печат.