Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 7 от 23.I

УКАЗ № 29 ОТ 22.01.1959 Г. ЗА НОВО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ОКРЪЖНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ

 

УКАЗ № 29 ОТ 22.01.1959 Г. ЗА НОВО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВРЕМЕННИ ОКРЪЖНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ КОМИТЕТИ

Обн. ДВ. бр.7 от 23 Януари 1959г.

Изгубил значение.

В съгласие с тезисите на ЦК на Българската комунистическа партия за ускоряване развитието на народното стопанство, за подобряване на материалното и културното положение на народа и преустройството на държавното и стопанското ръководство и за да се съобрази държавното управление с големите промени, настъпили в икономиката на нашата страна в резултат на победата на социализма, с новите изисквания на нашето социалистическо развитие, да се опрости и усъвършенства структурата и подобри работата на държавната власт и държавното управление, да се премахнат ненужните в настоящия етап на развитие междинни звена и се приближи държавното ръководство още по-непосредствено до социалистическото строителство и нуждите на народа, установява се следното ново административно деление на страната:


1. Територията на Народна република България се дели на общини и окръзи.

Общините са селски и градски. Образуваните досега общини се запазват, като налагащите се промени се извършват по реда на Закона за народните съвети.


2. Съществуващите окръзи и околии се закриват и вместо тях се създават следните нови окръзи:

БЛАГОЕВГРАДСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Благоевградска, Санданска, Петричка, Разложка и Гоцеделчевска.

БУРГАСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Бургаска, Поляновградска, Поморийска, Айтоска, Грудовска (без селата Зорница, Радойново, Драка, Бистрец, Проход, Синьо Камене, Гранитец, Сливово, Желязково и Горска поляна). Включват се и Бургаската, Мичуринската, Ахтополската, Малкотърновската, Костиевската, Звездецката, Граматиковската общини и селата Аврамов, Ново село, Седларево, Пъдарево, Везенково, Феклач, Садово и Шехово от Котелска околия.

ВАРНЕНСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Варненска, Провадийска (без селата Друмево и Кладенец). Включват се и селата Белоградец и Ягнило от Новопазарска околия.

ВИДИНСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Видинска, Кулска и Белоградчишка и селата Добри дол, Сливата, Толовица, Ярловица, Чорлево, Дреновец, Тополовец, Динково (Борисово), Дъбова махала, Роглец и Киселево от Ломска околия.

ВРАЧАНСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Врачанска, Белослатинска и Оряховска (без селата Ставерци, Долни Луковит, Гостиля, Брегаре, Байкал и Крушовене). Включва се и Врачанска градска община.

ГАБРОВСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Дряновска и Севлиевска (без селата Горско Калугерово и Коевци). Включват се Габровската градска община и селските общини Етърът, Кметовци, Кози рог, Лесичери, Поповци и Топлеш.

ДИМИТРОВСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Димитровска, Радомирска и Трънска, градските общини Димитрово и Брезник, общината Църква от Димитровската градска община и с. Мърчаево от Софийската градска община.

КОЛАРОВГРАДСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Коларовградска (без с. Голяма вода), Новопазарска (без селата Белоградец и Ягнило), Преславска и селата Друмево и Кладенец от Провадийска околия. Включва се и Коларовградската градска община.

КЮСТЕНДИЛСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Кюстендилска и Станкедимитровска.

КЪРДЖАЛИЙСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Кърджалийска, Момчилградска, Ивайловградска, Крумовградска и Ардинска (без селата Петково, Малка Арда, Кадънка, Давидково, Дебеляново, Стърница, Загражден, Вълчи дол, Глогина, Две тополи, Малко Крушово, Рибни дол, Хамбар, Лъджа, Ахряне, Вишнево (Лесково), Оряховец и Сливка) и Кърджалийската градска община.

ЛОВЕШКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Ловешка (без с. Асеновци), Троянска, Тетевенска (без селата Джурово, Брусен, Равнище, Видраре и Манаселска река). Включват се и селата Лазар Станево, Дъбен, Бежаново, Ъглен, Орешене, Голяма Брестница от Луковитска околия и с. Горско Сливово от Павликенска околия.

МИХАЙЛОВГРАДСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Михайловградска, Берковска, Ломска (без селата Добри дол, Сливата, Толовица, Ярловица, Чорлово, Дреновец, Тополовец, Динково (Борисово), Дъбова махала, Роглец, Киселево) и с. Дружево от Свогенска околия.

ПАЗАРДЖИШКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Пазарджишка, Панагюрска, Велинградска и Пещерска (без селата Доспат, Барутин, Късак, Любча и Чавдарица), селата Горно Вършило и Долно Вършило от Ихтиманска околия и общината гр. Пазарджик.

ПЛЕВЕНСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Плевенска, Никополска, Луковитска (без селата Бежаново, Ъглен, Орешене, Лазар Станево, Дъбен и Голяма Брестница). Включват се Плевенската градска община, селата Малчика, Българене, Козар Белене, Стежерово, Петокладенци, Татари, Божурлук, Белене, Деков, Бяла вода, Кулина вода от Свищовска околия и селата Ставерци, Долни Луковит, Гостиля, Брегаре, Байкал и Крушовене от Оряховска околия и с. Асеновци от Ловешка околия.

ПЛОВДИВСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Първа Пловдивска (без селата Костиево, Радиново, Цалапица, Триводица, Ново село, Куртово Конаре, Кричим, Устина, Перущица, Брестовица, Злати трап, Кадиево, Оризаре, Яким Груево, Чурен, Скобелево и гара Кричим); Втора Пловдивска (без селата Първенец, Коматево, Марково, Прослав, Царацово, Лилково, Ситово, Дедево, Брезовица, Плочник, Бойково, Свети Спас, Извор, Крумово, Ягодово, Куклен, Брестник, Брани поле, Белащица, Богородично, Гълъбово и Цар Калоян), Левскиградска, Първомайска (без селата Бодрово, Филево, Сталево, Скобелево и Караджалово), селата Червен, Горнослав, Орешец, Долнослав, Добростан, Мостово, Три могили, Тополово, Новаково, Извор, Патриарх Евтимово, Стоево, Златовръх, Казаново, Избегли, Конуш, Поповица, Христо Милево, Селци, Богданица, Чешнегирово, Садово, Кочево и Ахматово от Асeновградска околия.

РАЗГРАДСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Разградска, Кубратска (без селата Стамболово, Кошарна и Смирненски), Исперихска (без селата Паисиево, Листец, Вълкан, Зебил, Звенимир, Зорница, Таркан, Боил, Долец и Орешене). Включват се с. Костанденец от Русенска околия, с. Голяма вода от Коларовградска околия и с. Лозница от Търговищенска околия.

РУСЕНСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Русенска (без с. Костанденец), Беленска, селата Нов град, Пиперково, Караманово, Беляново, Джулюница и Кривина от Свищовска околия, селата Стамболово, Кошарна и Смирненски от Кубратска околия и с. Бръшлян от Тутраканска околия. Включват се и Русенската градска община и селската община Средна Кула.

СИЛИСТРЕНСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Силистренска, Дуловска, Тутраканска (без с. Бръшлян). Включват се и селата Алеково, Бистрица, Кутловица, Честименско, Средище, Посев, Попрусаново, Давидово, Каменци и Господиново от Тервелска околия и селата Паисиево, Листец, Вълкан, Зебил, Звенимир, Зорница, Таркан, Боил, Долец и Орешене от Исперихска околия.

СЛИВЕНСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Сливенска, Новозагорска, Котелска (без селата Аврамов, Ново село, Седларево, Пъдарево, Везенково, Феклач, Садово, Шехово). Включват се и Сливенската градска община и селата Стара река, Изгрев, Зайчари, Кипилово и Стрелци от Еленска околия.

СМОЛЯНСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Смолянска, Девинска, Маданска, селата Петково, Малка Арда, Кадънка, Давидково, Дебеляново, Стърница, Загражден, Вълчи дол, Глогина, Две тополи, Малко Крушево, Рибни дол, Хамбар, Лъджа, Ахряне, Вишнево (Лесково), Оряховец и Сливка от Ардинска околия, селата Доспат, Барутни, Късак, Любча и Чавдарица от Пещерска околия, селата Белица, Борово, Джурково, Дряново, Забърдо, Крушево, Лъкавица, Манастир, Югово, Косово, Наречен, Нареченски бани, Оряхово, Павелско, Малево, Студенец, Хвойна, Кормисош, Асеновец, Богутево, Зорница, Лиляново, Проглед и Чепеларе от Асеновградска околия.

СОФИЙСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Сливнишка, Свогенска (без с. Дружево), Елинпелинска, Ботевградска, Пирдопска, Самоковска (без с. Плана), Ихтиманска (без селата Горно Вършило и Долно Вършило) и селата Джурово, Брусен, Равнище, Видраре и Манаселска река от Тетевенска околия, Годечката градска община и селата Божурище, Гурмазово, Пожарево, Пролеша, Костинброд, Обединение, Градец, Драговищица и Голяновци от Софийската градска община.

СТАРОЗАГОРСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Старозагорска (без с. Странско), Казанлъшка и Чирпанска. Включват се Старозагорската и Казанлъшката градски общини и селата Обручище, Помощник, Главан, Мъдрец, Стражари, Медникарово и Розов кладенец от Харманлийска околия.

ТОЛБУХИНСКИ ОКРЪГ — в който се включват общините от досегашните околии: Толбухинска, Генералтошевска, Балчишка и Тервелска (без селата Алеково, Бистра, Кутловица, Честеменско, Средище, Посев, Попрусаново, Давидово, Каменци и Господиново). Включва се и Толбухинската градска община.

ТЪРГОВИЩЕНСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Търговищенска (без с. Лозница), Омуртагска, Поповска и селата Стеврек и Слънчовец от Еленска околия.

ТЪРНОВСКИ ОКРЪГ - в конто се включват общините от досегашните околии: Търновска, Горнооряховска, Еленска (без селата Стеврек, Слънчовец, Стара река, Изгрев, Зайчари, Кипилово и Стрелци) и Павликенска (без село Горско Сливово). Включват се Търновската градска община и селата Горско Калугерово и Коевци от Севлиевската община и Свищовска околия (без селата Малчика, Българене, Козар Белене, Стежерово, Петокладенци, Татари, Божурлук, Белене, Деков, Бяла вода, Кулина вода, Нов град, Пиперково, Караманово, Беляново, Джулюница и Кривина). Районът към Горнооряховската градска община се закрива.

ХАСКОВСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Хасковска, Свиленградска, Харманлийска (без селата Розов кладенец, Медникарово, Обручище, Помощник, Главан, Мъдрец и Стражари), Хасковската и Димитровградската градски общини, селските общини Меричлери и Радиево, селата Бодрово, Филево, Сталево, Скобелево и Караджалово от Първомайска околия и с. Странско от Старозагорска околия.

ЯМБОЛСКИ ОКРЪГ - в който се включват общините от досегашните околии: Ямболска, Елховска, Тополовградска, Ямболската градска община и селата Зорница, Радойново, Драка, Бистрец, Проход, Синьо Камене, Гранитец, Сливово, Желязково и Горска поляна от Грудовска околия.


3. Общините в градовете София, Пловдив и Варна образуват отделни административни единици, подчинени направо на централните органи на държавната власт и управление.

СОФИЙСКА ГРАДСКА ОБЩИНА - в която се включва с. Плана от Самоковска околия, а се отделят селата Божурище, Гурмазово, Пожарево, Пролеша, Костинброд, Градец, Драговищица и Голяновци, които преминават към Софийски окръг, и с. Мърчаево, което преминава към Димитровски окръг.

Селските общини, присъединени административно към София, и съществуващите градски райони се подчиняват пряко на Софийския градски народен съвет.

ПЛОВДИВСКА ГРАДСКА ОБЩИНА — в която се включват селата от досегашните околии от Първа Пловдивска - Костиево, Радиново, Цалапица, Триводица, Ново село, Куртово Конаре, Кричим, Устина, Перущица, Брестовицау Злати трап, Кадиево, Оризаре, Яким Груево, Чурен, Скобелево и гара Кричим; от Втора Пловдивска - Първенец, Коматево, Марково, Прослав, Царацово, Лилково, Ситово, Дедево, Брезовица, Плочник, Бойково, Свети Спас, Извор, Крумово, Ягодово, Куклен, Брестник, Брани поле, Белащица, Богородично, Гълъбово и Цар Калоян. Включват се и Асеновград и селата Катуница, Караджово, Момино село, Болярци, Боянци, Мулдава, Долни Воден, Горни Воден, Яврово, Лесково, Добролък и Бачково от Асеновградска околия.


4. Във връзка с новото административно деление на страната разформироват се досегашните окръжни и околийски народни съвети и градските народни съвети в София, Пловдив и Варна. В окръзите се създават временни окръжни изпълнителни комитети в състав от 7 до 9 члена, които упражняват правата и функциите на окръжни народни съвети до избирането на нови народни съвети. В градовете София, Пловдив и Варна се създават временни градски изпълнителни комитети в състав от 7 до 9 члена, които упражняват правата и функциите на градски народни съвети до избирането на нови народни съвети.

Временните окръжни изпълнителни комитети поемат правата и функциите и на досегашните околийски народни съвети. Те могат да прехвърлят някои от тези права и функции на изпълнителните комитети на съответните селски и градски общини.

Органите на временните изпълнителни комитети и структурата им се определят от Министерския съвет.


5. Временните окръжни и градски изпълнителни комитети по чл. 4 решават към кои общини на територията им следва да се присъединят населените места, невлизащи в състава на никоя тяхна община.


6. Настоящият указ влиза в сила от деня на обнародването му.


Изпълнението на настоящия указ се възлага на председателя на Министерския съвет.

Издаден в София на 22 януари 1959 г. под № 29 и подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките