Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 52 от 10.VII

УКАЗ № 222 ОТ 01.07.2009 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРУМ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ЛИЧЕН СЪСТАВ", НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРУМ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА ПО ОСИГУРЯВАНЕТО И ПОДД

 

УКАЗ № 222 ОТ 01.07.2009 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРУМ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ЛИЧЕН СЪСТАВ", НАЗНАЧАВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРУМ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА ПО ОСИГУРЯВАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА И УДОСТОЯВАНЕ НА ПОЛКОВНИК КРУМ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ "БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ"

Обн. ДВ. бр.52 от 10 Юли 2009г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам полковник Крум Георгиев Александров от длъжността директор на дирекция "Личен състав".

2. Назначавам полковник Крум Георгиев Александров на длъжността заместник-началник на щаба по осигуряването и поддръжката.

3. Удостоявам полковник Крум Георгиев Александров с висше офицерско звание "бригаден генерал".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 1 юли 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.