Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 56 от 21.VII

УКАЗ № 262 ОТ 13.07.2009 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДЕТЕЛИН СТОЯНОВ МАЖГУРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ВОЙСКОВО РАЗУЗНАВАНЕ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДЕТЕЛИН СТОЯНОВ МАЖГУРОВ НА ДЛ

 

УКАЗ № 262 ОТ 13.07.2009 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДЕТЕЛИН СТОЯНОВ МАЖГУРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "ВОЙСКОВО РАЗУЗНАВАНЕ" В ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И НАЗНАЧАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДЕТЕЛИН СТОЯНОВ МАЖГУРОВ НА ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР НА СЛУЖБА "ВОЕННА ИНФОРМАЦИЯ"

Обн. ДВ. бр.56 от 21 Юли 2009г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


1. Освобождавам бригаден генерал Детелин Стоянов Мажгуров от длъжността директор на дирекция "Войсково разузнаване" в Генералния щаб на Българската армия.

2. Назначавам бригаден генерал Детелин Стоянов Мажгуров на длъжността заместник-директор на Служба "Военна информация".

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 13 юли 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.