Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

УКАЗ № 268 ОТ 21.07.2009 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

 

УКАЗ № 268 ОТ 21.07.2009 Г. ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ЧАСТИЧЕН ИЗБОР ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г.

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 106, ал. 1 от Закона за местните избори


ПОСТАНОВЯВАМ:


Насрочвам частичен избор за кмет на община Раднево, област Стара Загора, на 24 октомври 2009 г.

Издаден в София на 21 юли 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките