Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

УКАЗ № 270 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 270 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ С ОРДЕН "СТАРА ПЛАНИНА" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Димитър Йорданов Димитров с орден "Стара планина" първа степен за изключителния му принос за развитието на земеделието и по случай 80 години от рождението му.

Издаден в София на 22 юли 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките