Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

УКАЗ № 271 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЛАДИМИР ВЕТОВ ГЕНЕВСКИ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

 

УКАЗ № 271 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ВЛАДИМИР ВЕТОВ ГЕНЕВСКИ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Владимир Ветов Геневски с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен за дългогодишната му активна трудова и творческа дейност в изграждането и развитието на цветната металургия в България и на международно равнище, както и по повод 75 години от рождението му.

Издаден в София на 22 юли 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките