Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 61 от 31.VII

УКАЗ № 272 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДАНИЕЛА РАДКОВА-АЛЕКСАНДРОВА С МЕДАЛ "ЗА ЗАСЛУГА" ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПО СВЕТА

 

УКАЗ № 272 ОТ 22.07.2009 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ДАНИЕЛА РАДКОВА-АЛЕКСАНДРОВА С МЕДАЛ "ЗА ЗАСЛУГА" ЗА ПРИНОС ЗА РАЗВИТИЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА ПО СВЕТА

Обн. ДВ. бр.61 от 31 Юли 2009г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Даниела Радкова-Александрова с медал "За заслуга" за принос за развитието и популяризирането на българската култура по света.

Издаден в София на 22 юли 2009 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките