Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 46 от 18.VI

УКАЗ № 149 ОТ 04.06.2010 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИХАИЛ ИВАНОВ БЕЛЧЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

 

УКАЗ № 149 ОТ 04.06.2010 Г. ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МИХАИЛ ИВАНОВ БЕЛЧЕВ С ОРДЕН "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ОГЪРЛИЕ

Обн. ДВ. бр.46 от 18 Юни 2010г.

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Награждавам Михаил Иванов Белчев с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата.

Издаден в София на 4 юни 2010 г.

Подпечатан с държавния печат.