Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 88 от 9.XI

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТИ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255 ОТ 1 НОЕМВРИ 2010 Г. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ИНСТИТУТИ В СТРУКТУРАТА НА УНИВЕРСИТЕТА ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Обн. ДВ. бр.88 от 9 Ноември 2010г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. Открива Институт за научни изследвания в областта на организацията, управлението и защитата на културно-историческото наследство.


Чл. 2. Открива Институт за научни изследвания и обучение на докторанти.


Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето образование.