Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 50 от 1.VII

УКАЗ № 151 ОТ 22.06.2011 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КРУМ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА ПО ОСИГУРЯВАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА

 

УКАЗ № 151 ОТ 22.06.2011 Г. ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ КРУМ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ ОТ ДЛЪЖНОСТТА ЗАМЕСТНИК-НАЧАЛНИК НА ЩАБА ПО ОСИГУРЯВАНЕТО И ПОДДРЪЖКАТА

Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2011г.

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Освобождавам бригаден генерал Крум Георгиев Александров от длъжността заместник-началник на щаба по осигуряването и поддръжката, считано от 1 юли 2011 г.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Издаден в София на 22 юни 2011 г.

Подпечатан с държавния печат.