Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 28 от 6.IV

УКАЗ № 132 ОТ 29.03.2012 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

УКАЗ № 132 ОТ 29.03.2012 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ИВАН ВЕЛИКОВ ПЕТКОВ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 2012г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Иван Великов Петков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Македония.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 29 март 2012 г.

Подпечатан с държавния печат.