Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

РЕШЕНИЕ № 601-НС ОТ 17 ЮНИ 2014 Г.

 

РЕШЕНИЕ № 601-НС ОТ 17 ЮНИ 2014 Г. ЗА ОБЯВЯВАНЕ ЗА ИЗБРАНА ЗА НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ В 23. МНОГОМАНДАТЕН ИЗБОРЕН РАЙОН - СОФИЯ, ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА ОТ ЛИСТАТА НА КОАЛИЦИЯ "КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ" В 42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА МЯСТОТО НА ГЕОРГИ СТОЯНОВ КАДИЕВ

Издадено от Централната избирателна комисия

Обн. ДВ. бр.51 от 20 Юни 2014г.

На 13 юни 2014 г. на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Георги Стоянов Кадиев, избран от 23. многомандатен изборен район - София, издигнат от коалиция "Коалиция за България" в 42-то Народно събрание.

На основание чл. 247, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


РЕШИ:


Обявява за избрана за народен представител в 23. многомандатен изборен район - София, Ирена Тодорова Анастасова от листата на коалиция "Коалиция за България" в 42-то Народно събрание.

Решението да се обнародва в "Държавен вестник".