Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 51 от 20.VI

РЕШЕНИЕ № 14576 ОТ 6 НОЕМВРИ 2013 Г. ПО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 7810 ОТ 2013 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 51 ОТ 2014 Г.)