Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ, ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374 ОТ 25 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОСТИГАНЕ СИГУРНОСТТА НА КОРАБИТЕ, ПРИСТАНИЩАТА И ПРИСТАНИЩНИТЕ РАЙОНИ

Обн. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.