Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 9 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по земеделието и храните се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Алтимир Емилов Адамов, Валентин Стефанов Василев, Георги Иванов Андонов, Живко Иванов Мартинов, Мария Щерева Белова, Румен Динев Желев, Цвета Вълчева Караянчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Добрин Ненов Данев, Георги Тодоров Божинов, Ферихан Илиязова Ахмедова, Салиха Хакиф Емин, Венцислав Йорданов Каймаканов, Румен Димитров Христов, Никола Пейчев Хаджийски, Султанка Димитрова Петрова, Петър Христов Петров, Румен Маринов Йончев, Калина Петрова Балабанова, Иван Костадинов Станков.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Румен Димитров Христов;

Заместник-председатели: Цвета Вълчева Караянчева, Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова, Ферихан Илиязова Ахмедова, Иван Костадинов Станков.

-------------------------

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.