Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 99 от 2.XII

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Издадено от Народното събрание

Обн. ДВ. бр.99 от 2 Декември 2014г.

Народното събрание на основание чл. 79, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 16, ал. 1 и ал. 2, т. 13 и чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание


РЕШИ:


1. Комисията по здравеопазването се състои от 20 народни представители, от които: 7 от парламентарната група на ПП ГЕРБ, 3 от парламентарната група на БСП лява България, 3 от парламентарната група на Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група на Реформаторски блок, 2 от парламентарната група на Патриотичен фронт, 1 от парламентарната група на Български демократичен център, 1 от парламентарната група на партия АТАКА и 1 от парламентарната група на АБВ.

2. Избира за членове на комисията: Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Дарин Иванов Димитров, Кирил Добрев Добрев, Красимир Петров Петров, Лъчезар Богомилов Иванов, Семир Хусеин Абу Мелих, Стоян Димитров Тонев, Георги Ченков Търновалийски, Георги Янчев Гьоков, Емил Димитров Райнов, Хасан Ахмед Адемов, Тунчер Мехмедов Кърджалиев, Джевдет Ибрям Чакъров, Валентин Любенов Павлов, Димитър Григоров Шишков, Султанка Димитрова Петрова, Димитър Кирилов Байрактаров, Красимира Арангелова Ковачка, Явор Божилов Нотев, Георги Недков Кючуков.

3. Избира от членовете по т. 2 ръководство на комисията в състав:

Председател: Стоян Димитров Тонев;

Заместник-председатели: Даниела Анастасова Дариткова-Проданова, Емил Димитров Райнов, Красимира Арангелова Ковачка, Георги Недков Кючуков.

-------------------------

Решението е прието от 43-то Народно събрание на 27 ноември 2014 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.