Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

УКАЗ № 277 ОТ 26.11.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ПЕТКО КОЛЕВ ДОЙКОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА НЕПАЛ СЪС СЕДАЛ

 

УКАЗ № 277 ОТ 26.11.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕТКО КОЛЕВ ДОЙКОВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ФЕДЕРАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА НЕПАЛ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ДЕЛХИ

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Петко Колев Дойков - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Индия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална демократична република Непал със седалище в Делхи.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 26 ноември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките