Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

УКАЗ № 278 ОТ 26.11.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛАОСКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТ

 

УКАЗ № 278 ОТ 26.11.2014 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕВГЕНИ СТЕФАНОВ СТОЙЧЕВ - ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ, И ЗА ИЗВЪНРЕДЕН И ПЪЛНОМОЩЕН ПОСЛАНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЛАОСКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ХАНОЙ

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Назначавам Евгени Стефанов Стойчев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Лаоската народнодемократична република със седалище в Ханой.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 26 ноември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките