Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 100 от 5.XII

УКАЗ № 283 ОТ 02.12.2014 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ "ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА" МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

 

УКАЗ № 283 ОТ 02.12.2014 Г. ЗА ОБНАРОДВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАЕМНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ "ПРОЕКТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА" МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Обн. ДВ. бр.100 от 5 Декември 2014г.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България


ПОСТАНОВЯВАМ:


Да се обнародва в "Държавен вестник" Законът за ратифициране на Изменение на Заемното споразумение "Проект за развитие на общинската инфраструктура" между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, приет от ХLIIІ Народно събрание на 26 ноември 2014 г.

Издаден в София на 2 декември 2014 г.

Подпечатан с държавния печат.


Промени настройката на бисквитките