Безплатен Държавен вестник

Изпрати статията по email

Държавен вестник, брой 103 от 13.XII

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398 ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 10.12.2014 г.

Обн. ДВ. бр.103 от 13 Декември 2014г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 234 699 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансиране на дейности, изпълнявани от общински училища по Националната програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час".

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Училищно образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.


Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.


Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.


Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 350 на Министерския съвет от 2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование за 2014 г., одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.), се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 1 числото "3 150 107" се заменя с "3 149 337".

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:

а) на ред "Варна", в колона 5 числото "4620" се заменя с "3850" и в колона 6 числото "153 657" се заменя със "152 887";

б) на реда след ред "Суворово", в колона 5 числото "34 650" се заменя с "33 880" и в колона 6 числото "232 474" се заменя с "231 704";

в) на ред "Мъглиж", в колона 3 числото "3080" се заменя с "3850" и в колона 6 числото "6028" се заменя с "6798";

г) на ред "Павел баня", в колона 3 числото "1540" се заменя с "2310" и в колона 6 числото "3850" се заменя с "4620";

д) на ред "Стара Загора", в колона 3 числото "11 550" се заменя с "10 010" и в колона 6 числото "71 702" се заменя със "70 162";

е) на ред последен, в колона 1 се добавя "общо за националната програма", в колона 5 числото "764 544" се заменя със "763 774" и в колона 6 числото "3 150 107" се заменя с "3 149 337".


§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.


§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.


§ 4. Постановлението влиза в сила от 10 декември 2014 г.


Приложение към чл. 1, ал. 1Трансфери по бюджетите на общините за финансиране на дейности, изпълнявани от общински училища по Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час"
 
Област Община Одобрени средства за периода 1.09. - 31.10.2014 г.
1 2 3
Благоевград Банско 230
Благоевград Благоевград 4 358
Благоевград Гоце Делчев 735
Благоевград Кресна 203
Благоевград Сатовча 1 623
Благоевград Струмяни 728
Благоевград Хаджидимово 1 311
Благоевград Якоруда 413
Бургас Бургас 7 732
Бургас Несебър 138
Бургас Руен 122
Бургас Созопол 28
Варна Аксаково 905
Варна Белослав 758
Варна Варна 17 089
Варна Вълчи дол 546
Варна Провадия 1 239
Варна Суворово 1 275
Велико Търново Велико Търново 5 322
Велико Търново Горна Оряховица 2 116
Велико Търново Елена 67
Велико Търново Златарица 610
Велико Търново Лясковец 70
Велико Търново Павликени 629
Велико Търново Полски Тръмбеш 448
Велико Търново Свищов 807
Велико Търново Стражица 374
Видин Белоградчик 259
Видин Брегово 119
Видин Видин 1 810
Враца Борован 321
Враца Бяла Слатина 1 371
Враца Враца 3 770
Враца Козлодуй 1 363
Враца Криводол 397
Враца Мездра 999
Враца Мизия 700
Враца Оряхово 672
Враца Роман 1 694
Габрово Габрово 686
Габрово Севлиево 735
Добрич Генерал Тошево 256
Добрич Добрич 5 412
Добрич Каварна 550
Добрич Шабла 336
Кърджали Кирково 154
Кърджали Крумовград 1 253
Кърджали Кърджали 2 639
Кюстендил Дупница 1 808
Кюстендил Кюстендил 2 284
Кюстендил Сапарева баня 168
Ловеч Априлци 49
Ловеч Ловеч 2 335
Ловеч Луковит 72
Ловеч Тетевен 868
Ловеч Троян 1 479
Монтана Берковица 552
Монтана Вършец 696
Монтана Лом 713
Монтана Монтана 2 239
Пазарджик Брацигово 756
Пазарджик Велинград 1 790
Пазарджик Пазарджик 4 423
Пазарджик Панагюрище 1 163
Пазарджик Стрелча 56
Перник Брезник 222
Перник Перник 4 277
Перник Радомир 1 218
Плевен Белене 70
Плевен Гулянци 549
Плевен Долна Митрополия 208
Плевен Долни Дъбник 300
Плевен Левски 1 449
Плевен Плевен 4 284
Плевен Червен бряг 1 159
Плевен Кнежа 63
Пловдив Асеновград 3 190
Пловдив Брезово 140
Пловдив Калояново 609
Пловдив Карлово 1 992
Пловдив Кричим 112
Пловдив Марица 203
Пловдив Пловдив 11 703
Пловдив Първомай 1 003
Пловдив Раковски 1 278
Пловдив Садово 322
Пловдив Стамболийски 56
Пловдив Съединение 378
Пловдив Хисаря 147
Пловдив Сопот 525
Разград Кубрат 336
Разград Лозница 415
Разград Разград 1 493
Разград Цар Калоян 54
Русе Ветово 456
Русе Русе 11 088
Русе Ценово 49
Силистра Дулово 770
Силистра Силистра 2 286
Силистра Тутракан 686
Сливен Котел 42
Сливен Нова Загора 859
Сливен Сливен 2 230
Сливен Твърдица 779
Смолян Девин 905
Смолян Златоград 441
Смолян Мадан 849
Смолян Неделино 779
Смолян Смолян 2 623
София-град Столична 34 651
София област Божурище 365
София област Ботевград 1 072
София област Годеч 196
София област Етрополе 1 968
София област Златица 45
София област Копривщица 588
София област Пирдоп 126
София област Правец 906
София област Своге 119
София област Сливница 487
София област Челопеч 42
Стара Загора Братя Даскалови 126
Стара Загора Казанлък 3 780
Стара Загора Мъглиж 28
Стара Загора Николаево 581
Стара Загора Павел баня 1 295
Стара Загора Раднево 497
Стара Загора Стара Загора 6 104
Стара Загора Чирпан 1 281
Търговище Омуртаг 815
Търговище Опака 63
Търговище Попово 362
Търговище Търговище 3 346
Хасково Димитровград 1 435
Хасково Свиленград 798
Хасково Симеоновград 125
Хасково Тополовград 160
Хасково Харманли 977
Хасково Хасково 2 429
Шумен Велики Преслав 42
Шумен Венец 216
Шумен Върбица 427
Шумен Каспичан 649
Шумен Никола Козлево 1 029
Шумен Нови пазар 170
Шумен Шумен 3 982
Ямбол Болярово 35
Ямбол Елхово 259
Ямбол Стралджа 224
Ямбол Ямбол 3 479
  ОБЩО: 234 699


Промени настройката на бисквитките